Правителството одобри промените в Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха

На днешното си редовно заседание Правителството одобри измененията на Гьотеборгския протокол към Конвенцията на ООН от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния. С промените за всяка страна се определят нови задължения за намаляване на емисиите, които трябва да се спазват от 2020 г. За България те са: сяра (главно серен диоксид) – 78%, азотни оксиди – 41%, амоняк – 3%, летливи органични съединения, различни от метана – 21%, и фини прахови частици (с диаметър до 2,5µm) – 20%. За да се улесни спазването на тези процентни намаления, в приложенията към Гьотеборгския протокол са установени пределно допустими стойности за контролиране на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от определени стационарни и нестационарни източници – основно от промишлеността, транспорта и селското стопанство. Цялата публикация „Правителството одобри промените в Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха“

153-ти рожден ден на Тодор Влайков

Поднасяне на цветя от учениците пред паметника на Тодор Влайков в центъра на град Пирдоп

13-ти февруари е може би най-бележитата дата в пирдопския календар. На този ден се отбелязва рождението на пирдопския майстор на словото, вдъхновения и неудържим радетел на нравствени устои, възторжения и неуморим политик и държавник, пазителя на задружието Тодор Г. Влайков.

По традиция приветствени думи и венци се поднасят пред гордо извисяващия се Влайков паметник, около който в този ден се суетят, снимат и покланят деца, учители, административни ръководители и граждани.

След кратката литературно-музикална програма, поднесена от учениците от НУ“Тодор Г. Влайков“, бяха съобщени имената на официалните лица, дошли да демонстрират своята почит към видния общественик и политически деец, начело с кмета на община Пирдоп Ангел Геров, председателя на ОбС-Пирдоп Мария Шентова, а от името на гражданите цветя поднесе Станислав Готев, който направи и видео-обръщение в Интернет по повод рождението на знаменития пирдопчанин Тодор Влайков. Цялата публикация „153-ти рожден ден на Тодор Влайков“

„СРЕДНОГОРСКИ ЗВЪН“ ОГЛАСИ ЧЕЛОПЕЧ

На 11.02.2018 г. в читалище “Труд и постоянство 1914” с. Челопеч се проведе първият самостоятелен концерт на  ДВГ “Средногорски звън”. Вокалната група е създадена в с. Челопеч и вече години наред се развива под ръководството на музикалния педагог Невелина Сараджова.

От създаването си, до момента нейните възпитаници имат множество изяви в Челопеч, на национално и международно ниво. Младите таланти на групата имат късмета да познават лично, вече повече от година, г-н Етиен Леви, както и да получават от него редовни уроци по важни за кариерното развитие в музиката въппроси, като например – техники за правилно дишане, изправяне и сценично поведение. Цялата публикация „„СРЕДНОГОРСКИ ЗВЪН“ ОГЛАСИ ЧЕЛОПЕЧ“

Община Златица вече е в 2087 г.

Общото събрание на РСУО се е състояло на 16.01.2087 г.

Община Златица толкова бързо „се развива и работи“, че вече провежда събрания, праща покани и съставя протоколи от 16.01.2087 г.

По данните от сайта на общината, Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО), се е провело на 16.01.2087 г., като взетите решения най-вероятно ще бъдат изпълнявани със задна дата.

Как е достигнато това бързо временно преместване с близо 70 години, може да обясни само Магдалена Иванова, която Специализираното звено „Антикорупция“ привлече като обвиняема за престъпление по служба, с което общината е ощетена със сумата от 1 056 806,44 лева. Цялата публикация „Община Златица вече е в 2087 г.“

Работното време на съветник Тинчев

д-р Веселин Тинчев – общински съветник в ОбС-Златица – „Реформаторски блок“

На провелата се извънредна сесия на ОбС-Златица в село Църквище, точно преди гласуването на Дневния ред, общинския съветник д-р Веселин Тинчев направи изявление-обяснение по повод несъстоялото се заседание на Постоянната комисия по екология, чиито член е той. Съветник Тинчев се възмути от това, че не му се представят докладните записки в работно време и поради тази причина нямал възможност да се запознае с тях.

Изумление у присъстващите предизвика и твърдението на Тинчев, че за него само Докладната записка на Магдалена Иванова е внесена в срок – на 26.01.2018 г., защото е входирана в Общинска администрация, докато докладните записки на неговите колеги съветници не са внесени в срок – на 26.01.2018 г., защото са входирани в ОбС-Златица…

От направеното изказване на д-р Тинчев не става ясно той част от ОбС-Златица ли е или е причислен към Общинската администрация и затова настоява докладните записки на съветниците да се подават именно там, но не и където би следвало те да бъдат регистрирани, а именно – в деловодството на ОбС-Златица. Цялата публикация „Работното време на съветник Тинчев“

ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСЛАНИЯ

Зелените: Отсечем ли кривата круша, до никъде няма да стигнем.

Червените: Не всичко е пари, другари – и скромността краси човека!

Сините: Времето е наше, пазете часовниците си!

Да изтръгнем сламката от ръцете на удавника! Ал. Самарджиев – производител на спасителни пояси

АЛО, АЛО… С-ТАНКА ЛИ Е?

Ало, Ало! Община Златица ли е? Не съм от телефонните измамници… Стоян Шиеков се казвам. Разбрах, че телефони на граждани могат да се прехвърлят на сметката на общината, та и аз да питам. За кого може и за кого не, че един приятел пита. И един комшия – сиромах човек. Пенсията му малка, не може да се справя с месечните сметки. Цената на общинските дърва висока, такса смет десет пъти по-висока. А на човекът му трябва връзка със света. Болен е. Лекарства. Туй-онуй. Да звънне на децата, да го наобиколят, да му донесат илачи. Та да питам. Може ли община Златица така, както е поела ангажимент към телефоните на майката на кметицата Станка, да вземе да поеме и телефоните на социално слабите граждани на общината? Като комшията… Цялата публикация „АЛО, АЛО… С-ТАНКА ЛИ Е?“

За шест години кметуване на Магдалена Иванова – близо 80 хиляди кубика изсечена гора

Изоставени отсечени дървета над Църквище

По време на извънредната сесия на ОбС-Златица, проведена в село Църквище, стана ясно, че за 6 години кметуване на Магдалена Иванова са изсечени близо 80 хиляди пространствени кубични метра общинска гора. Както разясни г-н Цветелин Кънчев, това са 8000 камиона по 10 кубика.

От представената справка  за предвиденото и усвоено ползване на дървесина за периода 2010-2019 г. на територията на община Златица, се вижда рязкото увеличение на добива от 2011 г. до сега. Докато през 2010 г. действително са отсечени 1701 куб. м., то през следващите години отсеченото количество дървесина е, както следва: Цялата публикация „За шест години кметуване на Магдалена Иванова – близо 80 хиляди кубика изсечена гора“

Инициатива за разделно сметосъбиране в Пирдоп

снимка: Община Пирдоп

Община Пирдоп стартира проект, чиято цел е приучаване на жителите на общината на разделно сметосъбиране. Общинската администрация също ще събира разделно отпадъците, като ръководството и служителите в администрацията вярват, че проектът ще бъде реализиран успешно.

Пилотният проект, който изпълнява Община Пирдоп е под надслов „От врата на врата“, като същия стартира от днес – 01.02.2018 г. и е по инициатива на кмета Ангел Геров. Чрез разделното събиране на отпадъци би следвало да се намали тяхното количество и да се премине към ефективното им използване като ресурси.

Първите стъпки към реализирането на проекта са предприети с лятна кампания през 2017 г., като Ангел Геров организира редица срещи с гражданите по райони, за да се обсъдят заедно проблемите, свързани със сметосъбирането. Цялата публикация „Инициатива за разделно сметосъбиране в Пирдоп“