Работното време на съветник Тинчев

д-р Веселин Тинчев – общински съветник в ОбС-Златица – „Реформаторски блок“

На провелата се извънредна сесия на ОбС-Златица в село Църквище, точно преди гласуването на Дневния ред, общинския съветник д-р Веселин Тинчев направи изявление-обяснение по повод несъстоялото се заседание на Постоянната комисия по екология, чиито член е той. Съветник Тинчев се възмути от това, че не му се представят докладните записки в работно време и поради тази причина нямал възможност да се запознае с тях.

Изумление у присъстващите предизвика и твърдението на Тинчев, че за него само Докладната записка на Магдалена Иванова е внесена в срок – на 26.01.2018 г., защото е входирана в Общинска администрация, докато докладните записки на неговите колеги съветници не са внесени в срок – на 26.01.2018 г., защото са входирани в ОбС-Златица…

От направеното изказване на д-р Тинчев не става ясно той част от ОбС-Златица ли е или е причислен към Общинската администрация и затова настоява докладните записки на съветниците да се подават именно там, но не и където би следвало те да бъдат регистрирани, а именно – в деловодството на ОбС-Златица. Цялата публикация „Работното време на съветник Тинчев“