С близо годишно забавяне Община Пирдоп актуализира списъка с общински съветници

Сайт на Община Пирдоп – 26.02.2018 г.

След като информирахме за редица пропуски в сайта на Община Пирдоп, в това число за присъствието на Лало Кирилов в списъка с общински съветници, днес общината е отстранила своевременно несъответствието, като е премахнала името и снимката на Кирилов, и е добавила името на съветник Емил Милчев Николов от МК „ПИДОП ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ“. Цялата публикация „С близо годишно забавяне Община Пирдоп актуализира списъка с общински съветници“