КОЙ ОПРАВДА МАГДАЛЕНА ИВАНОВА?

в-к „Регион“, стр. 2, 25.04.2017-01.05.2017 г.

Чета ли, чета… Всеки ден чета… Вестници, коментари, писма. И както си чета, хоп, ми се мярка пред очите публикация на местния вестник „Регион”. Чета и рева! Рева и чета… Този така важен местен стожер на истината публикувал статия, в която твърди, че видиш ли „нашта” кметица Иванова била оправдана не от една, а от цели две съдебни инстанции!? Да уточня, че не аз наричам Магдалена Иванова „нашта” кметица, а нейна поддръжница от Златица с име Елена Найденова, щирянкината дъщеря, братовчедката… Не моята, Магдаленината!

Цитирам по памет нейн коментар в братовчедска защита на „нашта кметица”: Елена Найденова „Петър Иванов спри да коментираш. Нашта кметица не ти влиза в работата и само да дрънкаш глупости. Аман от коментатори”…

Аман от роднини в „нашта” община! Леля, майка и братовчеди! Не един или двама. Досадни са като телефонни измамници. Звънят, пишат и пищят. Лошото е, че накрая техните пищения, звънения и тем подобни ни излизат скъпо. Толкова скъпо, че сметката понякога надхвърля 1 милион лева. Толкова за писаниците и брисаниците на роднините магдаЛЕНИНи… Да се върна на оправдаването й. И оправданията вестникарски. Цялата публикация „КОЙ ОПРАВДА МАГДАЛЕНА ИВАНОВА?“

Предстои извънредно заседание на ОбС-Златица

Председателят на ОбС-Златица Асен Плахов е свикал за 01.03.2018 г. от 14.00 ч. извънредно заседание, което ще се проведе отново в НЧ „Христо Смирнески-1889“.

 

В обявеният дневен ред са включени докладни записки относно:

– План-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 2018 г.;

– Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. в горските територии – общинска собственост;

– Годишна програма за насърчаване развитието на Община Златица 2018 г. – на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД;

– Разглеждане годишен доклад за наблюдение изпълнението на „Общински план за развитие на Община Златица 2014-2020 г.“;

– Подмяна на водопровод и канализация, и възстановяване на пътна настилка на улици: „Юрий Гагарин“, „Георги Бенковски“, „Оборище“, „Панайот Хитов“;

– Разглеждане Бюджет 2018 г. Цялата публикация „Предстои извънредно заседание на ОбС-Златица“