За шест години кметуване на Магдалена Иванова – близо 80 хиляди кубика изсечена гора

Изоставени отсечени дървета над Църквище

По време на извънредната сесия на ОбС-Златица, проведена в село Църквище, стана ясно, че за 6 години кметуване на Магдалена Иванова са изсечени близо 80 хиляди пространствени кубични метра общинска гора. Както разясни г-н Цветелин Кънчев, това са 8000 камиона по 10 кубика.

От представената справка  за предвиденото и усвоено ползване на дървесина за периода 2010-2019 г. на територията на община Златица, се вижда рязкото увеличение на добива от 2011 г. до сега. Докато през 2010 г. действително са отсечени 1701 куб. м., то през следващите години отсеченото количество дървесина е, както следва: Цялата публикация „За шест години кметуване на Магдалена Иванова – близо 80 хиляди кубика изсечена гора“

Инициатива за разделно сметосъбиране в Пирдоп

снимка: Община Пирдоп

Община Пирдоп стартира проект, чиято цел е приучаване на жителите на общината на разделно сметосъбиране. Общинската администрация също ще събира разделно отпадъците, като ръководството и служителите в администрацията вярват, че проектът ще бъде реализиран успешно.

Пилотният проект, който изпълнява Община Пирдоп е под надслов „От врата на врата“, като същия стартира от днес – 01.02.2018 г. и е по инициатива на кмета Ангел Геров. Чрез разделното събиране на отпадъци би следвало да се намали тяхното количество и да се премине към ефективното им използване като ресурси.

Първите стъпки към реализирането на проекта са предприети с лятна кампания през 2017 г., като Ангел Геров организира редица срещи с гражданите по райони, за да се обсъдят заедно проблемите, свързани със сметосъбирането. Цялата публикация „Инициатива за разделно сметосъбиране в Пирдоп“