Задочно Ангел Геров направи отчет за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.

На 22.02.2018 г. се състоя редовно заседание на ОбС-Пирдоп, като в Дневния ред бяха включени за разглеждане 15 точки, в последствие някои от тях отпаднаха. ОбС-Пирдоп прие актуализация на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи, или части от тях на територията на Община Пирдоп, отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, прие и Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни, птици и пчелни семейства на територията на общината.

Граждани и съветници зададоха различни въпроси на Вера Бойчева – заместник кмет на Община Пирдоп, която уведоми, че тя ще замества кмета Ангел Геров, тъй като той не може да дойде заради сериозни лични причини. Цялата публикация „Задочно Ангел Геров направи отчет за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.“

СКАНДАЛИ В ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ГОРА” – ЗЛАТИЦА

След като Цветелин Кънчев изнесе доказателства във връзка с отправеното към него предизвикателство от Магдалена Иванова – кмет на община Златица, в ОЗ „Гора” ври и кипи. По информация от вътрешни източници, пожелали да останат анонимни, за да не бъдат подложени на уволнение и репресии, ОЗ „Гора” е било посетено от служителката в Община Златица Христина Панджерова, която е крещяла и обвинявала горските служители, че са изнесли данни за дейността на звеното. Поведението на Христина Панджерова е било толкова агресивно, че горските служители са силно притеснени и уплашени да не загубят работните си места без да имат никаква вина.

Работещи в Община Златица споделят, че имат по-голям респект към Христина Панджерова, отколкото към Магдалена Иванова, тъй като често се случва дори кметицата Иванова да не смее да прекъсва Панжерова. Обясняват тези отношения между двете заради сериозни тайни помежду им. Същото се отнася и за секретаря на Общината Евтимова, която запази мълчание по време на заседанието на ОбС-Златица. Цялата публикация „СКАНДАЛИ В ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ГОРА” – ЗЛАТИЦА“