ОбС-Пирдоп ще избира тазгодишния носител на наградата „Даскал Тодор Пирдопски“

За днес (18.04.2019 г.) е насрочено извънредно заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания към ОбС-Пирдоп, на което ще бъде разгледана докладната записка на кмета на общината Ангел Геров. Тя е във връзка с изпълнение на решение № 44 / 16.04.2009 г. на ОбС-Пирдоп, съгласно което ежегодно до 6-ти май ПК към ОбС-Пирдоп следва да избере носител на наградата „Даскал Тодор Пирдопски“ за 2019 г. Към докладната е представен и списък на пенсионираните учители.

Председателят на Комисията Донка Бикова свиква членовете ѝ за разглеждане на внесеното от кмета, в 15.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп.

Днес е Международен ден за опазване паметниците на културата

Храм „Свето Успение Богородично“ – Пирдоп

От 1984 г. по решение на ЮНЕСКО на 18-ти април отбелязваме Международния ден за опазване на паметниците на културата. Денят е повод да се привлече общественото внимание във всички страни по света към ценностите на собственото им и общочовешкото културно наследство и да се приобщят нови участници към усилията за опазването на паметниците на културата.
Сред българските паметници, вписани в списъка на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство са Мадарският конник, Рилският манастир, Казанлъшката гробница, град Несебър, Боянската църква. Цялата публикация „Днес е Международен ден за опазване паметниците на културата“

Стартира „Седмица на здравето“ в град Пирдоп

На 17-ти април в НЧ „Напредък 1869“ – Пирдоп бе представена театрална постановка за най-малките жители на града, свързана с инициативата на „Билка“ да помага за денталното здраве на най-малките.  Проектът-кауза „Веселите зъбки“ има за цел е  повишаване образоваността на децата и техните родители относно значението на хигиенните навици за здравето и бъдещото развитие на децата, като вниманието е насочено към грижите за зъбите в най-ранна детска възраст, което категорично рефлектира върху оралното здраве по-късно. Мотото на тазгодишната кампаниа е „За децата с любов“. Цялата публикация „Стартира „Седмица на здравето“ в град Пирдоп“