Произходът и качеството на продуктите от маслодайна роза ще бъдат гарантирани

Правителството одобри проект на Закон за маслодайната роза. Целта е да се създаде единна национална регламентация за производство и преработка на маслодайна роза, която да гарантира качеството на българското розово масло. Необходимостта от създаването на закона идва от факта, че до този момент не съществува правна рамка, с която да се регулира производството и преработването на рози. Цялата публикация „Произходът и качеството на продуктите от маслодайна роза ще бъдат гарантирани“

Аурубис ще изгражда експериментална система за продухване с течен азот

Източник снимка: https://itacom.bg

През месец март 2019 г. „Аурубис България“ АД – Пирдоп е входирало инвестиционно предложение, кръстено „за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на Аурубис България АД“. То се състои от следните четири подобекта:
– Асансьор към транспортна галерия между склад концентрати и сграда шихтово стопанство към Металургично производство;
– Система за продухване с азот в анодно отделение на Металургично производство;
– Механоработилница и зала в ТЕЦ;
– Реконструкция и модернизация на климатични и вентилационни системи на Аналитични лаборатории. Цялата публикация „Аурубис ще изгражда експериментална система за продухване с течен азот“

ОбС-Челопеч ще заседава извънредно

За 12-ти април 2019 г. от 17.30 ч. е насрочено извънредно заседание на ОбС-Челопеч. В дневният ред са включени две точки:
1. Разглеждане на Докладна записка с Вх. № ОбС-97/08.04.2019г. от Кмета на Община Челопеч, относно: Вземане на решение за възмездно придобиване на имот в собственост на Община Челопеч, чрез участие в публична продан на недвижим имот. Докладва: г-жа Миглена Кръстева – гл. спец. „Общинска собственост“
2. Други

И Андрей Слабаков е в екипа на WOLF FEST „Вълчата пътека“ – Челопеч

Тече усилена подготовка за WOLF FEST „Вълчата пътека“ в Челопеч!
Част от екипа на фестивала е и „най-злият език“ сред българските режисьори, прочутият с откровеното си и парещо чувство за хумор АНДРЕЙ СЛАБАКОВ!
Гарантирано WOLF FEST „Вълчата пътека“ в златното село Челопеч е събитието на лято 2019 г. Не е за изпускане!