Приети са промени в Устройствеиия правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция

Правителството одобри промени в Устройствеиия правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). С промените се цели да се актуализират и оптимизират структурата и разпределението на числеността на административните звена, с което да се подобри управлението и дейността на Агенцията.

След доклад на АДФИ станаха ясни злоупотребите в златишкото училище. На обвиняемата златишка кметица Магдалена Иванова са съставени множество актове от Агенцията както заради училището, така и по други проекти.
Цялата публикация „Приети са промени в Устройствеиия правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция“