В Челопеч предстои „ПРИЕМНА“ на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Челопеч организира „ПРИЕМНА“, която е насочена към превантивна дейност за децата и семействата, както и преодоляване на трудностите в отглеждането и възпитанието им. „ПРИЕМНАТА“ ще се състои на 03.02.2019 г. (неделя) и на 24.02.2019 г. (неделя) от 09.00 ч. в бившата зала на Общински съвет – Челопеч с възможност за предварителен график, изготвяне на график и срещи „на терен“ (в дома). Цялата публикация „В Челопеч предстои „ПРИЕМНА“ на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“

На 31-ви януари ОбС-Пирдоп ще разглежда Бюджет 2019

rrem

Обявен е дневният ред за редовното заседание на ОбС-Пирдоп, което ще се състои на 31.01.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869 г.“. В него освен приемане на бюджета на Община Пирдоп за 2019 г., са включени за разглеждане и списъци на общинските гаражи и общинските жилища в гр. Пирдоп; отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд; предоставяне на движима вещ – частна общинска собственост за ползване; информация относно изготвяне План за действие за общинските концесии; намерение на общината да кандидатства по процедура, касаеща „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания; предложение за поставяне на скулптурна композиция на емблематичните Влайкови герои – Райка и Ненко от повестта „ Дядовата Славчова унука“ в пространството около паметника на Тодор Влайков в кв. 127 по плана на гр. Пирдоп. Цялата публикация „На 31-ви януари ОбС-Пирдоп ще разглежда Бюджет 2019“

Буновският кукерски клуб с Грамота от „Сурва 2019“

Официално бяха обявени наградите на XXVIII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“, Перник, 2019 г. Отличени бяха както сурвакарски и кукерски групи, така и индивидуални маски и костюми.

Награди и победители има и в различни други категории: за атрактивност на групата, за обучение в традицията, за цялостно представяне, награда за войвода, за детска група, специални награди от различни институции, организации, бизнес.

Сред наградените от Сдружение „Национално наследство“ се нареди и получи грамота „малкият свирач“ от село Буново, община Мирково Иван Г. Точев. Цялата публикация „Буновският кукерски клуб с Грамота от „Сурва 2019““