ОбС-Златица ще заседава на 15-ти януари

Обявеният дневен ред на редовното заседание № 58 на златишките общински съветници е следният:

1. Изказвания, питания, становища на общински съветници и граждани.

2. Разглеждане на докладна записка относно: Удостояване на инж. Тодор Георгиев Чомпалов със званието „Почетен гражданин на Община Златица“ – докладва г-жа Елена Герасимова. Цялата публикация „ОбС-Златица ще заседава на 15-ти януари“