Бюджетът на Община Антон за 2019 г. залага на финансова устойчивост

На 14.01.2018 г. и в Община Антон публично обсъждаха проекта за Бюджет за 2019 г. ОбА и кмет залагат на следните приоритети:
– финансова устойчивост;
– подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието и социалните дейности;
– продължаване политиката за събираемост на дължимите данъчни и неданъчни вземания на общината;
– използване на всички възможни източници за справяне с очертаващата се тежка финансова година. Цялата публикация „Бюджетът на Община Антон за 2019 г. залага на финансова устойчивост“

Скоростно коригираха годината на бюджета в пирдопската община

Има, няма 20-тина минути след публикацията на списание „Средногорски БАГРИ“, отнасяща се за кметския доклад по бюджет 2098 г., ОбА-Пирдоп скоростно острани допусната грешка и върна Община Пирдоп в 2019 г. Служителите от ОбА четат, а не спят на работните си места. Четат ли, четат. „Багри“ четат!

Благодарим им, че така бързо коригират допуснатите пропуски и грешки, като тази с датата на бюджета, която впрочем „вися“ на сайта над 16 дни в очакване някой да се сети да я отстрани. Наложи се списанието да сподели своите впечатления от работата на служителките, отговарящи за пирдопския общински пиар, че бързичко да се задействат и поработят подобаващо. Цялата публикация „Скоростно коригираха годината на бюджета в пирдопската община“

Кметът Ангел Геров докладва бюджет на Община Пирдоп за 2098 г.

от сайта на Община Пирдоп

През януари всяка година настава време за представяне на проекти за бюджети, планове за разходване на средства, приходи и разходи, данъци и такси. Организират се обществени обсъждания, на които кметовете представят своята „визия“ за харчене на общинските пари. На тези обществени обсъждания, които трябва да се организират заради законови разпоредби, обикновено присъстват по 2-3-ма гражданина. Причина за това е, че няма политическа култура и обществена нагласа хората да участват в тези обсъждания, защото техните предложения, коментари и корекции обикновено не се взимат предвид. Говорилни за губене на време, организирани в неподходящо такова. Цялата публикация „Кметът Ангел Геров докладва бюджет на Община Пирдоп за 2098 г.“

В Челопеч стартира кампания „Дари дреха – спаси живот“

Кампанията за събиране на дрехи е в помощ на деца, лишени от родителски грижи, родители в затруднено финансово положение и възрастни, водещи нелек начин на живот.

Всеки готов да помогне може да дари ненужните си дрехи (в добро състояние, допускащо да бъдат употребени втори път) в поставени за целта контейнери, разположени в Спортен комплекс „Хармония“, ДГ „Ханс Кристиян Андерсен“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и в сградата на общината.

Дрехите могат да бъдат: блузи, якета, обувки – без значение от възрастовата категория.

Организатори: Мария Щъркова, Таня Петкова, Спас Михайлов, Александър Петров, ученици от ЧПГЧО „Челопеч“ (12-ти „б“ клас).