ОбС-Пирдоп НЕ РАЗГЛЕДА предложение за дофинансиране на закуските за учениците

На състоялата се на 25.01.2018 г. редовна сесия на ОбС-Пирдоп в точката за разглеждане на внесения проект за Бюджет 2018 г., Станислав Готев – жител на град Пирдоп, се обърна към съветниците с апел да разгледат и гласуват подготвеното от него предложение за дофинансиране от общинския бюджет на раздаваните закуски в НУ „Тодор Влайков”.

По правилника за работа на ОбС-Пирдоп подобни предложения могат да бъдат внасяни от общински съветник, но нито един от присъстващите не прояви желание да го направи и предложението изобщо не бе разглеждано.

Станислав Готев обясни, че неговото предложение е на база проведени разговори и с други родители, които отдавна сигнализират за проблемите с раздаваните безплатни закуски на децата в училището. Публикуваме съдържанието на предложението: Цялата публикация „ОбС-Пирдоп НЕ РАЗГЛЕДА предложение за дофинансиране на закуските за учениците“

ОбС-Златица за трети път категорично отхвърли изсичането на общинската гора

На провелото се извънредно заседание на ОбС-Златица (29.01.2017 г.), състояло се по настояване на гражданите в село Църквище, общинските съветници отново отхвърлиха изцяло предложението на Магдалена Иванова за изсичане на над 10 хиляди кубика дървесина с клони.

Въпреки промяната в докладната записка и изключването от плана за сеч на подотделите в село Църквище, кметицата Иванова поиска общинските съветници да приемат годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост в подотдели, находящи се в землището на гр. Златица и село Карлиево с прогнозно общо количество  8850 куб.м., от които само 2500 куб.м. са предвидени за изпълнението на социалната програма на община Златица за задоволяване на местното население с дърва за огрев. Цялата публикация „ОбС-Златица за трети път категорично отхвърли изсичането на общинската гора“

Златишкия полски пазач, обвинен от жителка в кражба на бали

На провелото се извънредно заседание на ОбС-Златица в кметство Църквище присъства и назначения от Магдалена Иванова за полски пазач към Община Златица Иван Стайков. Към него се обърна видимо ядосана жителка на село Църквище с думите:

„Ти, айдук – какво правиш тук”, след което разясни на присъстващите граждани, общински съветници и представители на ОбА-Златица как лицето Иван Стайков и е откраднало 112 бали сено, заедно с дарака и вилата. Цялата публикация „Златишкия полски пазач, обвинен от жителка в кражба на бали“