ЯВОРОВИ ЯНУАРСКИ ДНИ 2018 г.

140 години от рождението на Пейо Яворов

От 13 до 15 януари в Чирпан се проведоха традиционните Яворови празници. Паметта на великия поет почетоха държавници и политици, много поети, литератори, арменци, граждани. Проведоха се много и съдържателни мероприятия. В научната конференция участваха над 40 преподаватели, научни работници, публицисти. Уредникът на музей „Димчо Дебелянов“ – Копривщица Дойчо Иванов представи своето научно съобщение „До рамото на Яворов. Яворов и Дебелянов“. Цялата публикация „ЯВОРОВИ ЯНУАРСКИ ДНИ 2018 г.“

Предстои редовно заседание на ОбС-Пирдоп

ОбС-Пирдоп ще заседава на 25 януари 2018 г., като включени за разглеждане докладни записки са:

1. Докладна записка относно: Частична промяна в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп.

2. Приемане бюджета на Община Пирдоп за 2018 г. Цялата публикация „Предстои редовно заседание на ОбС-Пирдоп“

Ангел Геров отговаря… (ІІ част)

Повод за проведеното интервю с кмета на община Пирдоп Ангел Геров стана публикацията „Вял протест подкрепи Общинска болница – Пирдоп. Без присъствие на кметове и общински съветници”. Последва телефонен разговор, в който г-н Геров изрази своето отношение към статията и написаното в нея, като изрази недоволството си от това, „че не била в медия и нямала автори, а била в интернет”. Обърнахме се към него с предложение да даде своето право на отговор и да разясни какво и защо го е притеснило.

Публикуваме в рубриката „Едно към едно” продължение на неговите отговори по различни теми, свързани с управлението и развитието на Община Пирдоп.

Говорим не само за общинските съветници от Пирдоп, а за всички останали. Например, общинските съветници от Златица също носят отговорност, ако в програмите си по изборите са обещали на избирателите, че ще работят за осигуряване на по-добро здравеопазване и ще спасят Болницата. И тези в Чавдар също. Както и кметовете. Всеки, който е декларирал пред избирателите, че ще има здравеопазване и болница е поел това задължение.

Ангел Геров: Абсолютно. Дори и да не са го декларирали. Ние се отказваме от здравеопазването ли? Цялата публикация „Ангел Геров отговаря… (ІІ част)“