Църквище спаси своята гора… Засега!

ОбС-Златица не разгледа предложението на Магдалена Иванова за изсичане на гора в село Църквище, като докладната записка бе отложена за обсъждане на извънредна сесия, която по настояване на жителите на селото, бе взето решение да се състои в Църквище.

На сесията бяха дошли възмутени жители от подбалканското селце, готови докрай да защитават гората си и интересите на своето село. Припомняме, че докладната записка за добив на дървесина бе разглеждана и на предишното заседание на ОбС-Златица и не бе одобрена.

Основният проблем, който се дискутира, е предвидената сеч в църквишката гора, но във внесеното предложение от Магдалена Иванова има включени подотдели и в землищата на град Златица и село Карлиево. По предложения годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. в горски територии – общинска собственост те са, както следва: Цялата публикация „Църквище спаси своята гора… Засега!“

Без ясни мотиви Магдалена Иванова оттегли предложението си за вдигане на такса смет

Още в началото на редовното заседание на ОбС-Златица, състояло се на 16.01.2017 г., Магдалена Иванова оттегли своята докладна записка за увеличаване с близо 350% такса смет за жителите на община Златица. Нямаше достатъчни мотиви какво наложи оттеглянето на докладната, както и какво наложи нейното повторно внасяне за разглеждане без промяна, след като ОбС-Златица вече гласува това предложение и го отхвърли.

Както вече съобщихме, на предишното заседание на ОбС-Златица ПРОТИВ вдигането на таксите смет гласуваха: Димитринка Савовска, Елена Герасимова, Десислава Айгърова, Димитър Димитров, Аделина Павлова, Динчо Рашев и Асен Плахов, докато предложението за близо 350% увеличение на таксата бе подкрепено от Стоянка Балова, Стефан Попов, Даниел Йорданов, Веселин Тинчев, Тодор Чомпалов и Стоян Генов. Цялата публикация „Без ясни мотиви Магдалена Иванова оттегли предложението си за вдигане на такса смет“