В Челопеч стартира кампания за разделно събиране на отпадъци

Всяко домакинство, жалаещо да се освободи от непотребни отпадъци от посочени видове, по начин, гарантиращ опазване на околната среда, може да ги изнесе пред дома си, спазвайки установения график:

Община Антон с идея за постоянна музейна експозиция и лятно кино

Местната инициативна група МИГ „Пирдоп, Антон и Копривщица“ разработва проектно предложение „Инициатива за популяризиране на местната идентичност“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020. Срокът за кандидатстване по мярката до края на месец април 2021 г. Минималната стойност за едно проектно предложение съгласно условията е 5000 евро, а максималната 100 хиляди евро.

В разработваното от МИГ „Пирдоп, Антон и Копривщица“ проектно предложение са включени дейности, които ще се изпълняват на територията на трите общини, , като за Община Антон са заложени:

Цялата публикация „Община Антон с идея за постоянна музейна експозиция и лятно кино“