Пирдоп дължи на Златица над 270 хиляди лева?!

Община Пирдоп дължи на Община Златица над 270 хиляди лева, в това число такса за депониране на регионалното депо за битови отпадъци – 58 692,00 лв. и 214 218,00 лв. за съфинансиране по проекта за изграждане на компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци, която наскоро бе официално открита и Ангел Геров получи благодарствен плакет.

Цялата публикация „Пирдоп дължи на Златица над 270 хиляди лева?!“

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ЧАВДАР ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

Община Чавдар е първата община в България, която ще въведе пилотно напълно иновативен мултисекторен подход в системата на обучение от 5-ти до 7-ми клас. Проектът ще се осъществява в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Чавдар за период от 3 учебни години и е съфинансиран по програма „Еразъм +“ – програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Цялата публикация „ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ЧАВДАР ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +““

Васил Кафеджиев: Не мога да дам информация…, намери си я по друг начин…

По повод внесеният сигнал в ОиК-Пирдоп за неспазване на ЗМСМА от Ангел Геров, миналата седмица се свързах с председателя на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев. Въпросът, който му зададох бе съвсем елементарен: „Има ли или няма подадено уведомление от Ангел Геров, съгласно разпоредбите на ЗМСМА?“…

Цялата публикация „Васил Кафеджиев: Не мога да дам информация…, намери си я по друг начин…“

Над 192 хиляди лева за издръжка на златишкото звено „Гора“

Предстои приемането на Бюджет 2021 в Община Златица, в който са включени и приходите и разходите от общинското звено „Гора“. От предоставената справка (Приложение 9) е видно, че издръжката на това звено струва на гражданите на Златица 192 660,00 лв. годишно, т. е. от приходите, добити след изсичане на златишки горски масиви, заплащаме близо 200 хиляди лева на наетите в звеното.

Цялата публикация „Над 192 хиляди лева за издръжка на златишкото звено „Гора““