И Община Челопеч ще предоставя топъл обяд

Община Челопеч е одобрена в процедурата за набиране на проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020 г. ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ с управляващ орган – Агенция за социално подпомагане!

Цялата публикация „И Община Челопеч ще предоставя топъл обяд“

Обявен е конкурс за полицаи в РУ-Пирдоп

Със своя Заповед № 8121К-597/25.01.2021 г., министъра на вътрешните работи Христо Терзийски обявява конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Цялата публикация „Обявен е конкурс за полицаи в РУ-Пирдоп“