Освободен е началникът на РУ-Пирдоп?

Информация за отстраняването на гл. инсп.  ХРИСТО ПРИСОВ – началник на РУ-Пирдоп публикува преди два часа радио „Ауреа“:
След сигнали и жалби на жители на Средногорието, и извършена проверка от Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР е освободен началника на РУ – Пирдоп – Христо Присов.

Цялата публикация „Освободен е началникът на РУ-Пирдоп?“

Групата Геотехмин ще реновира спортни съоръжения в Челопеч

Община Челопеч подписа споразумение за подкрепа на социално значими проекти с Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД

На 26 януари в Община Челопеч беше подписано поредно рамково споразумение по Благотворителната програма „Българските добродетели“, инициирана от проф. дтн. инж. Цоло Вутов и четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Рамковото споразумение подписаха инж. Алекси Кесяков, кмет на Община Челопеч, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД. На официалното събитие присъства и председателят на ОбС Челопеч г-н Димитър Въжаров.

Цялата публикация „Групата Геотехмин ще реновира спортни съоръжения в Челопеч“