Кметът на Антон Андрей Симов забрани превозните средства да се мият с питейна вода

Със Заповед № 12 от 21.01.2020 г., издадена във връзка с писмо Изх. № 10-00-1:14.01.2020 г. от ЕООД „Водоснабдяване и канализация“ гр. София и във връзка с продължителното засушаване кметът на Община Антон Андрей Симов забрани да се използват питейни води за миене на превозните средства и друга техника, поливането на градините, парковете и зелените площи в общината. Срокът е постоянен.

С издадената заповед е наредено на всички собственици на имоти да не допускат течащи и незатворени външни чешми с цел незамръзване при отрицателни температури. Цялата публикация „Кметът на Антон Андрей Симов забрани превозните средства да се мият с питейна вода“

Община Златица организира официална церемония „Първа копка“ на проект, който се влачи от години

От Община Златица поканиха всички желаещи да явят на Начална пресконференция и Официална церемония „Първа копка“ по
ПРОЕКТ BG16М1ОР002-2.006-0003-С01 „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“.  От поканата разбрахме, че в Златица вече си имаме и булевард „Македония“.
Цялата публикация „Община Златица организира официална церемония „Първа копка“ на проект, който се влачи от години“