Пет бебета в Карлиево се родиха през 2019-та

На Бабинден в Карлиево се похвалиха с пет нови попълнения. „Карлиевчани се увеличиха през 2019 г. с цели пет бебета, което не се е случвало от десетилетия“, коментират хората от селото.

Тържественото умиване ръцете на „бабата“ и благославяне на рожбите и техните майки бе сторено в пенсионерския клуб, в присъствието на гости и общински служители. Цялата публикация „Пет бебета в Карлиево се родиха през 2019-та“

ДГС-Пирдоп обявява търгове за сеч без да е приет горскостопански план 2020 и въпреки нуждата от разкриване на нови водоизточници

СЕКАТ СЕ ОСНОВНО 100-ГОДИШНИ БУКОВИ ГОРИ, ПОПАДАЩИ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000.

На фона на наблюдаващото се от години обезлесяване и недостига на питейна вода, от ДСГ-Пирдоп още в началото на 2020 г. са обявили търгове за обекти, от които да се добива дървесина – без дори да е приет новият горскостопански план и да са проведени обществените обсъждания, задължителни за този род дейност.

Единствената към момента реагирала на закононарушенията, извършвани от ДСГ-Пирдоп, е Община Челопеч. С внесена докладна записка от кмета инж. Алекси Кесяков, ОбС-Челопеч взе решение да спре добива на дървесина в държавните горски територии, находящи се в землището на село Челопеч до провеждане на обществените обсъждания и одобряване на инвентаризацията и Горскостопанския план за 2020 г. Цялата публикация „ДГС-Пирдоп обявява търгове за сеч без да е приет горскостопански план 2020 и въпреки нуждата от разкриване на нови водоизточници“

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-София работи с максимален капацитет за ускорено издаване на лични документи

От ОДМВР напомнят, че гражданите могат да се възползват от възможността за предсрочна подмяна на личните си документи преди изтичане на тяхната валидност. За удобство подаването на заявления за издаване на лични документи като обикновена услуга може да се извърши по избор на гражданите във всяко едно подразделение на сектора, независимо на територията на коя община е заявен постоянният им адрес. Получаването на готовите документи е в поделението, където са подадени заявленията. Предоставянето на бърза и експресна услуга ще продължи да се извършва само в сектор БДС в областната дирекция. Цялата публикация „Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-София работи с максимален капацитет за ускорено издаване на лични документи“

Шест къщички за книги „кацнаха“ в Челопеч

Всичко започна от един проект, който трябваше да се реализира. Насоките му бяха разнообразни, а целта му, свързана със света и личността. Даден бе старт на младото въображение, което бълбука в необятните дебри на ученическите умове. Мястото, в което се роди идеята за къщичките за книги в Челопеч бе ЧПГЧО. Реализираха успешно своята инициатива, насочена към обществото: Цветина Георгиева, Силвия Димитрова, София Симова. Дамското трио „запретна ръкави“ да твори добрини, които да са полезни за всички ни и насочи общественото внимание към… Четенето!
Цялата публикация „Шест къщички за книги „кацнаха“ в Челопеч“

141 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

Наричат Любен Каравелов Титан на българското възраждане. Забележителна фигура на националната обществена и културна история. Първомайстор на българската публицистика, който със своето журналистическо слово става идеолог на националното възраждане, очертавайки с пророческо вдъхновение широк кръг от културни и обществени въпроси.

Роден в едно от средищата на българското възраждане, живописната Копривщица, където израства и научава що е то любов към Отечество и Свобода. Взел дейно участие в освободителните движения, вникнал в дълбините на народния гнет, Каравелов отдава живота си за свободата на български дух, издавайки едни от най-важните печатни органи – вестниците „Свобода“, „Знание“, „Независимост“…

Отхвърля ревностно идеята за поставяне на България под руски протекторат, подкрепяйки самостоятелни революционни действия. Съратник е с Левски и Ботев. Видял, но не можал да се порадва на Свободата на Отечеството! Цялата публикация „141 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

По стар стил отбелязахме Бабинден с нови ритуали

„Тя е къпала всичките ни деца – сега трябва ние да окъпем нея“

Старата традиция в Средногорието  на Бабинден бе отбелязана по стар стил! С ритуално окъпване по места отбелязахме Деня на родилната помощ, както е кръстен днес, а иначе запазен в народната памет като Бабинден, който се явява част от трите поредни дни, посведени на водата, на очищението, на кръщението, на младите майки и на раждането на нов живот. Цялата публикация „По стар стил отбелязахме Бабинден с нови ритуали“