В Чавдар стартира изпълнението на проект за рехабилитация на улици и тротоари

На 17-ти април в Чавдар със специална церемония бе дадено началото на изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари“, чиято обща стойност е над един милион лева. Финансирането е осигурено по Националната инвестиционна програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, насочена към общините.

Цялата публикация „В Чавдар стартира изпълнението на проект за рехабилитация на улици и тротоари“

Инж. Алекси Кесяков бе избран за представител на общините от Софийска област в Регионалния съвет за развитие

На 17 април 2024 г. в онлайн формат бе проведен избор на представители на общините от Софийска област в Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападния район за планиране. Съветът има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и реализиране на интегрираните териториални инвестиции. Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие, НСОРБ организира при пълна прозрачност процедурата за избор на представителите на общините в РСР.

Цялата публикация „Инж. Алекси Кесяков бе избран за представител на общините от Софийска област в Регионалния съвет за развитие“

Проф. Цоло Вутов стана Доктор хонорис кауза на МГУ

Управителят на Геотехмин ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с най-високото почетно научно звание Доктор хонорис кауза на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Решението е взето единодушно от Академичния съвет. Това обяви проф. д-р инж. Ивайло Копрев – ректор на МГУ на официална церемония, на която бяха връчени почетния диплом и почетния знак.

Проф. Вутов е и първият представител на бизнеса с най-високото научно звание на университета

Цялата публикация „Проф. Цоло Вутов стана Доктор хонорис кауза на МГУ“