С 580 837,00 лв. в Буново ще възстановяват речното корито на река Буновска

Министерски съвет отпуска средства от резервите в Бюджет 2021 г. на Република България за възстановяване на речното корито на река Буновска. Средствата са в размер на 580 837,00 лв. и са включени в Постановление № 207 от 29.06.2021 г. Ще бъде извършени частични аварийно-въстановителни работи от о.т. 38 до о.т. 13.

МС отпуска средства за възстановяване на пътно тяло в Карлиево

С постановление № 207 от 29-ти юни 2021 г. Министерски съвет одобрява допълнителни разходи / трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия за село Карлиево в размер на 1 507 731,00 лв., които за предназначени за укрепване и възстановяване на пътно тяло чрез подпорни стени на улична мрежа от о.т. 47 до о.т. 61 и пътна връзка.

Антон получава 1 727 217,00 лв. за укрепване речното корито на река „Дълбок“

ОбА-Антон съобщава, че с Постановление № 207 от 29-ти юни 2021 г. на Министерски съвет, на общината са отпуснати 1 727 217,00 лв. за аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на река „Дълбок“, която преминава през селото.

Цялата публикация „Антон получава 1 727 217,00 лв. за укрепване речното корито на река „Дълбок““