Ще го бъде ли пирдопският кмет Ангел Пенчов Геров?

Общинска избирателна комисия – Пирдоп (ОиК) подхвана пирдопският кмет Ангел Пенчов Геров за нарушаване на Закона за местно самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), не че имаше голямо желание за това… Заради внесен сигнал от общински съветник Антоанета Мечкарова се наложи ОиК-Пирдоп да заседава на 11.02.2021 г. и да разгледа обстойно чл. 41 от ЗМСМА, който гласи:

Цялата публикация „Ще го бъде ли пирдопският кмет Ангел Пенчов Геров?“

ОиК-Пирдоп ще заседава на 8-ми март!

Новият председател на Общинска избирателна комисия Пирдоп Елисавета Вуковска свиква заседание на комисията на 08.03.2021 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Пирдоп, с адрес пл. „Тодор Влайков“ №2, ет. 3. Дневен ред на заседанието не е публично обявен, но може да се предположи предвид изтеклия 14-дневен срок, даден на Ангел Геров да внесе яснота по сигнала за нарушения на ЗМСМА от негова страна, че ще бъде разглеждан именно този казус.

Цялата публикация „ОиК-Пирдоп ще заседава на 8-ми март!“