Община Златица става собственик на техникума (ПГ „Златица“)?!

ОбС-Златица ще заседава извънредно на 12.03.2020 г. от 17.00 ч. Извънредното заседание е с точка единствена – докладна записка на кмета на Община Златица инж. Стоян Генов относно: Разглеждане и вземане на решение за безвъзмездно придобиване на имот-държавна собственост, УПИ I-А-АТПГ, по регулационен план на гр. Златица, с площ от 75 000 кв.м., заедно с построените в него сгради, съгласно Решение № 371/31.05.2018 г.

Кметската докладна записка е във връзка с писмо на областния управител на Софийска област Илиан Тодоров, изх. № 06-01-27 от 05.02.2020 г., входирано в ОбА-Златица на 12.02.2020 г. – доста преди провеждането на редовната сесия на ОбС-Златица през месец февруари 2020 г. Не става ясно защо този въпрос не е включен за разглеждане на редовното заседание, а се налага провеждане на извънредна сесия. Разяснения гражданите могат да получат, обръщайки се към кмета Генов. Цялата публикация „Община Златица става собственик на техникума (ПГ „Златица“)?!“

Ще се срещат ли златичани с изпълнителя по ремонта на ул. „Розова долина“ предвид коронавируса?

На 6-ти март от ОбА-Златица пуснаха съобщение във фейсбук-профила си (който и до момента не е ясно дали е официален и дали съобщенията се съгласуват и одобряват от кмета), с което уведомяват всички заинтересовани страни, че организират среща с изпълнителя на ремонтните дейности по ул. „Розова долина“ – град Златица. Срещата следва да се проведе днес, 11-ти март, от 17.00 ч. До този момент от ОбА-Златица не са излезнали с официално съобщение за отмяна на обявената среща, предвид  новите разпоредби на МЗ и Областна управа Софийска област във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България. Провеждането на срещата не е ли нарушаване на заповедите, издадени от държавните институции за ограничаване струпването на хора на едно място? Смята ли Община Златица да се съобразява с предписанията, или само да ги „поства“ във фейсбук – за отбиване на номера по отношение на публичност, позрачност и гражданска информираност? Цялата публикация „Ще се срещат ли златичани с изпълнителя по ремонта на ул. „Розова долина“ предвид коронавируса?“