Учителски задявки: Ах, ти палавницо…

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село Челопеч е един вид иновативно училище. Директорът му Велислава Панджерова усилено се придържа именно към този имидж на училището, като залага на млади иновативни кадри, които да творят иновации във всички сфери на предучилищното и училищно образование. Дотолкова са иновативни учителките, на които залага г-жа Панджерова, че минават и най-смелите представи на съвременното общество по отношение на прилаганите от тях подходи в преподаването, и не само… Едни от изявилите се напоследък иноваторки от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Челопеч са помощник-възпитателката Недева и учителката по български език и литература Божанова. И двете ярки представителки на учителския екип, подбран с хъс и внимание от директор Весислава Панджерова. Цялата публикация „Учителски задявки: Ах, ти палавницо…“