Шест от средногорските общини ще получат финансиране за ремонти на ВиК и пътища

По официална информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), са осигурени 418 милиона лева от бюджета на ведомството за общински ВиК и пътни обекти. Финансиране следва да получат 297 проекта за пътища, улици и ВиК.

Снимка: Интернет

Предложението бе на вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов, като от МРРБ отбелязаха, че за първи път от бюджета на министерството се заделят целеви средства за целево финансиране на общините съобразено с поетия ангажимент към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Покана са получили всички 265 общини, а финансирането е разделено по равно между ВиК и пътни обекти.

Интересът на общините показва огромна необходимост от инвестиции в двата сектора. Местните администрации са подали 1007 проекта за ВиК обекти на стойност близо 1 млрд. и 800 млн. лв. Общинските пътища, за които се иска финансиране, са 421 за над 1 млрд. и 330 млн. лв. Обектите са класирани на базата на критерии, сред които са валидно разрешение за строеж и добра проектна документация.

Финалният списък е съставен от експерти на МРРБ, съвместно с НСОРБ. Класираните обекти са от всички подадени искания от кметовете в МРРБ от февруари насам и в Министерство на финансите в последните дни. Спазени са критериите проектите да обхванат максимален брой общини и население, и да имат годна проектна и техническа документация, включително валидно разрешение за строеж, се казва в официалното съобщение на МРРБ. Отпаднало е изискването за избран изпълнител след процедури по Закона за обществените поръчки.

От днес МРРБ започва да изпраща писма до общините, които не са подали всички необходими документи и не са предоставили доказателства за степента на готовност на своите проекти: пълна проектна и техническа информация за обектите, валидни разрешения за строеж, декларация за липса на двойно финансиране и други.

Общата стойност на всички проекти в списъка е над 827 млн. лв. През тази година общините ще получат 50% от необходимото финансиране за всеки обект. Това условие бе договорено на среща между ръководствата на МРРБ и НСОРБ, тъй като за някои проекти няма да има физическо време да бъдат завършени до края на 2022 г., тъй като местните администрации тепърва ще провеждат процедури по ЗОП. В списъка са включени само обекти, които по Закона за публичните финанси могат да бъдат финансирани от бюджета на МРРБ.

От средногорските общини финансиране следва да получат:

  • Община Копривщица за „Инвестиционен проект за подмяна на водопровод и канализация по бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ -Източен и Западен бряг на река Тополница – клон VIII и клон IX, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Никола Герджиков“, гр. Копривщица“ – 3 817 625,00 лева;
  • Община Мирково за “Рехабилитация на общински път SFO 3304 от км 5+081,87 до км 8+702” – 1 895 724,54 лева;
  • Община Златица за “Реконструкция на общински път SFO3303, дължина 3,441,22” – 2 659 108,80 лева;
  • Община Антон за “Реконструкция на довеждащ водопровод за село Антон, община Антон” – 629 994,17 лева;
  • Община Пирдоп за “Реконструкция на част от водопроводна и канализационната мрежа на гр. Пирдоп, община Пирдоп, обхващаща клонове от № 1 до № 40 – 5 967 945,00 лева;
  • Община Челопеч за “Изграждане на довеждащи водопроводи иремонтна водохващания в с. Челопеч” – 2 291 667,00 лева.

От официалната информация става ясно, че община Златица отново няма да получи финансиране за належащия ремонт на окаяната ВиК-мрежа в града.

По информация от НСОРБ