НОВ РЕЗЕРВОАР ЗА СЯРНА КИСЕЛИНА ЩЕ ИЗГРАЖДА „АУРУБИС”

„Аурубис България” АД – Пирдоп с изпълнителен директор Тим Олаф Курт уважаемо уведомяват г-жа директорката на РИОСВ-София област, че имат следното инвестиционно предложение: РЕЗЕРВЕН РЕЗЕРВОАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЯРНА КИСЕЛИНА В СКЛАД ЗА ДРЕБНИ ПРАТКИ.

Това ново инвестиционно предложение на популярното в района промишлено предприятие представлява изменение на ИП (т.е. на съществуващия резервоарен парк за сярна киселина към съоръжението за производство на сярна киселина (ПСК), което е част от Инсталацията за пирометалургично производство на анодна мед, съгласно т.4.2 от Приложение № 1 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Още в началото на своето уважително Уведомление за инвестиционно намерение, с обем има-няма 8 странички, самата фирма е уточнила и предварително е улеснила компетентните органи, че инвестиционното предложение „не може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда”. Още преди да бъде разгледано то – читателите в РИОСВ да знаят как да го четат. Ако изобщо го направят!?

Уведомлението би следвало да е разпратено и по местните общински администрации, които от своя страна да запознаят местното население и засегнатата общественост с инвестиционните намерения на „Аурубис”. Би било редно някак си това „безобидно-сярно-киселинно” инвестиционно намерение да се разгледт и обсъди на сесии на двата общински съвета – Пирдоп и Златица. Може да стане, ама едва ли да стане.

Предвижда се третият резервоар за съхранение на сярна киселина да бъде аналогичен на съществуващите два резервоара – съответно, с обем от 100 куб. м. От направеното предложение се установява, че без много шум и обявления, „Аурубис България” АД е получил актуализиране на Комплексното разрешително, с което работи (Решение № 57-НЗ-И0-А1/2017 г.), като едва ли широката златишко-пирдопска общественост изобщо е чула и знае какви са новите параметри и условия в т. нар. „актуално-актуализирано” Комплексно разрешително.

Интересно е твърдението в уведомлението, че „с изграждането на резервния резервоар няма да се увеличи количеството на съхраняваната сярна киселина, тъй като същия ще се използва само при авария или на планирани дейности по поддръжка на някой от двата съществуващи резервоара”. Това твърдение, най-вероятно цели да доубеди РИОСВ да вземе подходящото решение. А дали ще се изпълнява написаното в предложението? Можем само да гадаем и да „верваме” на дадената дума от предприятието. Пък и кой ли ще види пълен ли е или не поредния резервоар за сярна киселина на завода? Пък и кой ли ще ги проверява?

Планираната промяна „нямало да доведе до увеличаване на броя на засегнатото от емисиите на вредни вещества в околната среда население”, както и до „увеличаване на емисиите (по вид и количество) към ВЕЧЕ ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ. Иначе казано – вече засегнатото население няма да бъде допълнително засягано. Същото това засегнато население, за което от години  представители на завода твърдят, че не е засегнато. Но пък няма да се увеличи вече засегнатото…

Засега става ясно само, че засегнатото население едва ли щеше да разбере, че има ново инвестиционно намерение в завода. Общинските съветници в двете общини и до този момент не са сметнали за необходимо да разгледат това предложение на свои заседания. Кметовете (и на двата града) убедително мълчат и не мислят да взимат отношение по каквито и да било заводски инвестиционни намерения. Така, както не са сметнали за необходимо и редно да уведомят своите избиратели, че и комплексното разрешително на завода е „актуализирано”, сиреч променено.
* * * * * * * * * * * * *

Напоследък валят инвестиционни предложения в Средногорието. Разширения на хвостохранилища, увеличения на производството, резервоари. Мълчат кметове и съветници. Обществото тъне в неведение.
А заради един лифт в Банско настана национална патърдия…

И с право. Защото ей така, подадеш пръст – лапнат те целия. С уж незначителна промяна тук-там в планове и закони – вратички за погроми.
Като в Средногорието.

Скоро още един резервоар ще надвисне над главите хорски. Поредното съоръжение, което в непредвидимите природни условия и още по-непредвидимите природни бедствия, които ни връхлитат изневиделица – може да залее Средногорието… Със сярна киселина.

Тихомълком ще се получи от РИОСВ и това разрешение. Положителното становище на директорката на РИОСВ е неизбежно. Като за всички останали инвестиционни предложения, които се изпълняват по нашите земи. Както и за разширението на хвостохранилището в сърцето на Средна гора, патриотично наречено „Бенковски“. И хиляди декари унищожена гора…
И с прокламираната напоително корпоративно-отговорна „грижа за природата и хората”… Пък и „топлата връзка” за получаване на тези разрешителни е публично и партийно известна… Служебно при това.