Провеждат се залесителни мероприятия в Карлиево

Община Златица предприе действия за възстановяване на унищожената през 2014 г. от смърч и градушка 50 дка борова гора в землището на село Карлиево. Средствата, с който се осигурява посадъчен материал, за осигурени от общинския бюджет с решение на ОбС-Златица. Цялата публикация „Провеждат се залесителни мероприятия в Карлиево“

Гора „Нова надежда“ посадиха децата на Златица

„Гората ни дава въздух и вода“. „Дървото е символ на сила и хармония“. „Природата – това сме всички ние“… Това са само част от посланията на децата от град Златица, които по инициатива на Сдружение „НЕМО“ и радио „Ауреа“ вчера (12.04.2019 г.) засадиха нова горичка в близост до „Спасовото кладенче“.  Цялата публикация „Гора „Нова надежда“ посадиха децата на Златица“

Работното време на съветник Тинчев

д-р Веселин Тинчев – общински съветник в ОбС-Златица – „Реформаторски блок“

На провелата се извънредна сесия на ОбС-Златица в село Църквище, точно преди гласуването на Дневния ред, общинския съветник д-р Веселин Тинчев направи изявление-обяснение по повод несъстоялото се заседание на Постоянната комисия по екология, чиито член е той. Съветник Тинчев се възмути от това, че не му се представят докладните записки в работно време и поради тази причина нямал възможност да се запознае с тях.

Изумление у присъстващите предизвика и твърдението на Тинчев, че за него само Докладната записка на Магдалена Иванова е внесена в срок – на 26.01.2018 г., защото е входирана в Общинска администрация, докато докладните записки на неговите колеги съветници не са внесени в срок – на 26.01.2018 г., защото са входирани в ОбС-Златица…

От направеното изказване на д-р Тинчев не става ясно той част от ОбС-Златица ли е или е причислен към Общинската администрация и затова настоява докладните записки на съветниците да се подават именно там, но не и където би следвало те да бъдат регистрирани, а именно – в деловодството на ОбС-Златица. Цялата публикация „Работното време на съветник Тинчев“

За шест години кметуване на Магдалена Иванова – близо 80 хиляди кубика изсечена гора

Изоставени отсечени дървета над Църквище

По време на извънредната сесия на ОбС-Златица, проведена в село Църквище, стана ясно, че за 6 години кметуване на Магдалена Иванова са изсечени близо 80 хиляди пространствени кубични метра общинска гора. Както разясни г-н Цветелин Кънчев, това са 8000 камиона по 10 кубика.

От представената справка  за предвиденото и усвоено ползване на дървесина за периода 2010-2019 г. на територията на община Златица, се вижда рязкото увеличение на добива от 2011 г. до сега. Докато през 2010 г. действително са отсечени 1701 куб. м., то през следващите години отсеченото количество дървесина е, както следва: Цялата публикация „За шест години кметуване на Магдалена Иванова – близо 80 хиляди кубика изсечена гора“

ОбС-Златица за трети път категорично отхвърли изсичането на общинската гора

На провелото се извънредно заседание на ОбС-Златица (29.01.2017 г.), състояло се по настояване на гражданите в село Църквище, общинските съветници отново отхвърлиха изцяло предложението на Магдалена Иванова за изсичане на над 10 хиляди кубика дървесина с клони.

Въпреки промяната в докладната записка и изключването от плана за сеч на подотделите в село Църквище, кметицата Иванова поиска общинските съветници да приемат годишен план за ползване на дървесина в горски територии общинска собственост в подотдели, находящи се в землището на гр. Златица и село Карлиево с прогнозно общо количество  8850 куб.м., от които само 2500 куб.м. са предвидени за изпълнението на социалната програма на община Златица за задоволяване на местното население с дърва за огрев. Цялата публикация „ОбС-Златица за трети път категорично отхвърли изсичането на общинската гора“

ВЪПРЕКИ ПРОМЯНАТА НА ЧАСА – ПРОТЕСТ В ЦЪРКВИЩЕ ИМАШЕ

„Ако има гора – ще има вода.
Ако няма гора – няма да има вода”
– това бяха думите, около които се обединиха всички присъстващи жители, заявявайки, че не са съгласни и една клечка да бъде отсечена в Църквище.

(На снимката: гражданите показват на кмета Стоянка Петрова къде смята г-жа Магдалена Иванова да сече гора в Църквище)

Въпреки, че някой беше залепил върху обявата за протеста на гражданите, нова такава с промяна на часа от 11.00 на 15.00 ч., възмутени жители на село Църквище се събраха пред сградата на кметството, за да поставят своите въпроси и да настояват за отговори. Цялата публикация „ВЪПРЕКИ ПРОМЯНАТА НА ЧАСА – ПРОТЕСТ В ЦЪРКВИЩЕ ИМАШЕ“

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА: ЩЕ СТАНЕ СТРАШНО

Със заплашителната реплика „Ще стане страшно” се обърнала кметицата на община Златица Магдалена Иванова към част от общинските съветници по време на заседание на една от постоянните комисии. Поводът бил неодобрението, което те изразили спрямо внесените от Иванова докладни записки, които явно същата е очаквала без коментари да бъдат изцяло подкрепени. Докладните записки касаят вдигането на таксата смет за златишките граждани, отсичането на вековни дървета в село Църквище, както и минималните цени за продажба на добита дървесина на физически лица с постоянен адрес в Община Златица през 2018 г. Цялата публикация „МАГДАЛЕНА ИВАНОВА: ЩЕ СТАНЕ СТРАШНО“