Учителски задявки: Ах, ти палавницо…

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село Челопеч е един вид иновативно училище. Директорът му Велислава Панджерова усилено се придържа именно към този имидж на училището, като залага на млади иновативни кадри, които да творят иновации във всички сфери на предучилищното и училищно образование. Дотолкова са иновативни учителките, на които залага г-жа Панджерова, че минават и най-смелите представи на съвременното общество по отношение на прилаганите от тях подходи в преподаването, и не само… Едни от изявилите се напоследък иноваторки от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Челопеч са помощник-възпитателката Недева и учителката по български език и литература Божанова. И двете ярки представителки на учителския екип, подбран с хъс и внимание от директор Весислава Панджерова.

Да бъдеш учител, казват, е призвание. Трябва да си наясно, че освен преподавател в учебните часове, ти се превръщаш и в обект за пример, в обект за подражание на поверените ти ученици. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Очаква се да бъдеш стожер на формиращия се млад човешки характер, на който освен български, литература, физическо и математика, да съумееш да предадеш ценности и морални качества, да възпиташ етични модели на поведение. Учителят оформя един малък търсещ човек, формирайки в него чувствителност към правилното, възпитава го да бъде гражданин за пример.

В учителя са вперени търсещите детски очи – те следят всяка негова дума, всяко негово действие – и в училище, и навън. Учителят е част от детския свят, част от детския мироглед, част от семейството на своя ученик. След мама и тате, учителят е този, който кара децата да се замислят, да се вглеждат, да търсят и запомнят, да опитват и експериментират – модел на подражание, обект за пример. „Да иновират” и да израстват, следвайки примера и опита, предаван от тези, с които детето прекарва по-голяма част от деня си – на чина, пред дъската, на която пише учителската ръка, пишейки и в ума на самите деца.

Да си учител, казват, е призвание! И морален акт да избереш професия, от която зависи бъдещето на страната. Бъдещето, което именно един учител се заема да обучава, да формира, да създава в него ценностна система и приоритети.

Дни преди Деня на народните будители, попаднахме на интересно важно съобщение от челопешката „помощник-възпитателка” Т. Недева, споделила във фейсбук-профила си следното свое интимно вълнение:

„Важно!!! Само тази нощ е възможно да започнете сексуален акт в 04:00 h и да го завършите в 03:03 h.”

Остроумен статус, ще каже някой, но този някой би следвало преди всичко и най-вече да не отразява факта, че това е споделено от учител, възпитаващ ученици в начален етап на обучение. Учител от едно местно средногорско училище. И, естествено, същата иначе „свежарска” обява за сексуални намерения и въжделения, е коментирана напоително от други мераклийки… Н. Божанова – учител по български език и литература от същото ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Челопеч, официално предлага участието си в сексуалните приключения, обявявайки: „търся желаещи”, на което Т. Недева видимо развеселена до сълзи отговаря подобаващо: ахххх, тииииии палавница, ахахахах”…

Г-жо Панджерова, ваши служителки – палавници и мераклийки за сексуални подвизи, официално обявиха, че търсят желаещи за поставяне на сексуални рекорди! Вие как мислите? Редно ли е това да става публично и да се чете от поверените Ви ученици? Как ли възприемат тези учителски сексуални мераци родителите на техните ученици?

Няма лошо, ще каже някой. Дое@… им се на девойките, пуснали се във фейсбука да търсят някой да ги оноди…, сиреч, да задоволи сексуалния им нагон. Няма нищо лошо, освен това, че същите тези „сексмашини” са своето рода учители и би следвало да са стожери на образователното дело в село Челопеч… И да преподават ли преподават… Какво преподават, обаче?!

Преходът на нравствено съзнание към нравствена практика включва в себе си специален елемент от нравственото творчество – педагогическия такт. Нравственото творчество на учителя включва няколко компонента, включително разбирането на нормите и тяхното значение за обществото, за учителската професия; разбиране на основните проблеми на морала, на критериите за морална оценка; разбиране необходимостта да се избере най-добрия вариант на постъпки в съответствие с нравствено-педагогическите норми… Никъде в учебниците по педагогика, обаче, не срещаме и ред, че нравственото творчество на учителя включва сексуалните му апетити и търсения, изразени публично по един, меко казано, вулгарен и неприемлив начин.

Неуважаеми палавници – учителки от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Челопеч, молим Ви най-учтиво да се въздържате занапред да изтипосвате незадоволените си сексуални повици публично, защото по този начин уронвате авторитета на училището, в което преподавате. „Заедно в час” или извън час – вие би следвало да се придържате към определени морални норми и да притежавате известна доза нравствено възпитание, което да предавате на поверените ви деца.

Ах, вие, палави преподавателки! Май сте позабравили своите отговорности и етични задължения да демонстрирате добро възпитание, уважение и внимателно отношение. И съвсем не сте присъствали на уроците, включващи изискванията за педагогическа култура и нравствено самовъзпитание. А дали сте си направили труда да прочетете Етичния кодекс, който в голяма степен ви задължава да спазвате поведение, съобразено с общоприетите морални норми и общочовешки ценности, както и да не уронвате престижа и да пазите авторитета на институцията, която представлявате? Видимо и отчетливо – не сте го чели, а може и да не знаете за неговото съществуване. Директор Панджерова, обаче, е длъжна да ви запознае с него и да подбира такива кадри, които да не допускат по никакъв начин уронването на учителската професия и на реномето на повереното й училище. Защото в случая отговорността е преди всичко нейна…

Казват, че морален „барометър” за един учител, в това число и директор на учебно заведение, е неговата педагогическа съвест – той следва да бъде чувствителен в най-висока степен. Същият е длъжен да регулира своето поведение и да не уронва по никакъв начин репутацията на училището, в което преподава и директорства. Е, в случая със сексуалните въжделения на тези две представителки на учителската професия (не на най-древната такава) от основното училище в Челопеч, би следвало да бъдат „наградени” от директорката на училището по подобаващ за случая начин – най-малкото чрез обществено порицание, а защо не и чрез освобождаване…

Г-жо Панджерова, спите ли „заедно в час”?!… Или и Вие сте на вълна сексуални рекорди при смяна на лятното и зимно време? Свръх иновативен подход, между впрочем! Дано и родителите ги възприемат така.