Ученици от трите училища в Етрополе се грижат за засадените дървета по инициативата „Нашето зелено утре“

В Етрополе засадиха 120 дървета, от които 80 плодни и 48 декоративни фиданки, по инициативата „Нашето зелено утре“, част от Благотворителна програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН. В засаждането се включиха председателят на ОбС – Етрополе Марин Маринов, зам.-кметът Росица Христова, представители на ръководството на Група ГЕОТЕХМИН и на най-голямото дружество в общината Елаците-Мед АД, общински съветници и служители от Рудодобивен комплекс, Елаците-Мед АД, учители и над 40 ученици от СУ „Хр. Ясенов“, ОУ „Христо Ботев“ и ПГ „Тодор Пеев“, както и деца от детската ясла „Патиланци“. Всички те участваха в облагородяването, за да направят Етрополе по-зелен и по-красив град.

Старт на кампанията в „Мемориалния парк“ дадоха г-жа Росица Христова заедно с председателя на ОбС Марин Маринов, секретарят на общината Цветина Чипева и представители на дарителите – д-р инж. Иван Вутов, зам.-управител на Геотехмин, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин, инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“ на Елаците-Мед, инж. Ивайло Николов, директор Рудодобивен комплекс, г-н Младен Недков, заместник-директор „Информационни и комуникационни технологии“. В залесяването на 17 плодни дръвчета – ябълки, сливи, круши, череши, джанка, при спазване на всички противоепидемични мерки, в парка се включиха и общински служители, ученици и учители от ОУ „Хр. Ботев“.

Г-жа Росица Христова откри инициативата с думите: „Благодарим ви, че за пореден път вие ни давате възможност да обединим усилията на местната власт, бизнеса, учениците, гражданите на община Етрополе, за да подобрим околната среда и да направим така, че нашите жители да живеят по-добре. Надявам се, че и за в бъдеще тези съвместни инициативи ще продължат“, каза тя. 

„Радвам се, че днес имам възможността да се включа в тази изключително важна за нас кампания. Вие сте изключително важна част от обществото на Етрополе. Като ръководители на ключови предприятия в общината винаги сте оказвали съдействие за нашите инициативи. „Нашето зелено утре“ на Група ГЕОТЕХМИН получава пълната подкрепа на община Етрополе“, каза Марин Маринов, председател на ОбС-Етрополе. Той допълни, че тя е насочена изцяло към подобряване на околната среда в общината и дружествата дарители и занапред ще имат пълната подкрепа на местната власт за такива инициативи.

„Ние също се чувстваме част от общността тук“, увери г-н Доминик Хамерс, и допълни: „Началото на програмата „Нашето зелено утре“ бе поставено още през 2011 г. по инициатива на управителя на Геотехмин проф. дтн инж. Цоло Вутов. Тогава в Етрополе наши служители, отново заедно с ученици и представители на общината, участваха в залесителни дейности на горски видове върху опожарени терени в района на река Черни Вит в землището на града. През 2020 г. продължихме инициативата с озеленяване в градска среда. Радвам, се че в днешната инициатива ние, като представители на бизнеса, работещите в общината, учители и ученици продължаваме да съдействаме за по-добрата градска среда.“ Той специално благодари на учениците, които ще се грижат за отглеждането на фиданките.

Инж. Цветомир Симеонов от направление „Общински гори“ в община Етрополе обясни на учениците как трябва да се засаждат фиданките.

В двора на ОУ „Христо Ботев“ бяха засадени 20 броя туя, смарагд и ясен. В акцията участваха ученици, учители и общински служители. Тук се включиха и Милена Христова, директор „Човешки ресурси“ и Венета Гергова, директор „Административни дейности“ в Елаците-Мед, заедно със своите колеги Ивайло Георгиев и Лъчезар Лазаров от Рудник „Елаците“ и др. Ученици от училището засадиха и две ябълкови фиданки на детска площадка в кв. 102.

Ученици от СУ „Христо Ясенов“ засадиха 15 плодни дръвчета в кв. 20 „Манастирската“. В инициативата на това място, както и в облагородяването на двора на ПГ „Тодор Пеев“ с 12 плодни дръвчета, участваха Венета Златева, еколог на община Етрополе, както и представители на дарителите – Стефан Борисов и инж. Валентин Цацов, съветници в Геотехмин ООД, Григор Хлебаров, старши еколог на рудник „Елаците“, Николай Младенов, ръководител направление „Сервизна и производствена дейност“ и Стоян Димитров, ръководител направление „Сервизна дейност в Геотрейдинг АД, Ивелина Христова, експерт ЗБУТ от Геострой АД и други работещи в компаниите.

Общински служители се трудиха в Парк „Езерото“, който бе облагороден с 23 плодни и декоративни дръвчета, както и на още 7 места в Етрополе. Пет плодни дръвчета – две сливи, две череши и круша са засадени от екипа на Детска ясла „Патиланци“. В инициативата участваха директорът Латинка Иванова и деца от яслата.

„Нашето зелено утре“ е дългосрочен проект на Група ГЕОТЕХМИН за подобряване на биоразнообразието и околната среда в общините, в които Групата развива дейност. От 2020 г. той се осъществява с дарения на четири дружества – Геотехмин, Елацие-Мед, Геострой и Геотрейдинг. Представители на общината определят площите и подходящите видове за озеленяване, съобразно климатичните особености, местните почвени характеристики и биоразнообразието в района.

Инициативата „Нашето зелено утре“  в Етрополе ще продължи със засаждане на 100 рози.

Засадени бяха дървета и в град Златица – на три места, определени от кмета инж. Стоян Генов. Избраните от него дървесни видове не включват плодни дръвчета. В златишката инициатива се включиха служителки от ОбА-Златица.