Свободни позиции за: Автомонтьор, Механошлосер и Електромонтьор

Елаците-Мед АД обявява свободни работни позиции за: Автомонтьор, Механошлосер и Електромонтьор. Месторабота: Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед” АД, с. Мирково.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, можете да изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 09.06.2022 г.

Необходими документи за кандидатстване: Автобиография; Мотивационно писмо.

Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Изисквания към кандидатите:
– за Механошлосер: Средно техническо образование, Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по професията; Познания по основите на механиката и технологията на металите; Отговорност, комуникативност и умения за работа в екип;

– за Електромонтьор: Средно електротехническо образование; Минимум една година опит на подобна позиция; Да притежава III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; Отговорност, прецизност и комуникативност; Умения за работа в екип.

– за Автомонтьор: Средно специално образование, специалност – „Двигатели с вътрешно горене“; Добри познания на действие на двигатели с вътрешно горене; Добри познания по техническото устройство на автомобилите; Опит на подобна позиция е предимство; Отговорност, прецизност и комуникативност; Умения за работа в екип.