На 31-ви януари ОбС-Пирдоп ще разглежда Бюджет 2019

rrem

Обявен е дневният ред за редовното заседание на ОбС-Пирдоп, което ще се състои на 31.01.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869 г.“. В него освен приемане на бюджета на Община Пирдоп за 2019 г., са включени за разглеждане и списъци на общинските гаражи и общинските жилища в гр. Пирдоп; отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд; предоставяне на движима вещ – частна общинска собственост за ползване; информация относно изготвяне План за действие за общинските концесии; намерение на общината да кандидатства по процедура, касаеща „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания; предложение за поставяне на скулптурна композиция на емблематичните Влайкови герои – Райка и Ненко от повестта „ Дядовата Славчова унука“ в пространството около паметника на Тодор Влайков в кв. 127 по плана на гр. Пирдоп.

Предоставянето на движима вещ за ползване касае дареният от „Аурубис България“ АД лек автомобил марка „Рено“, който дарителя желае да бъде ползван за осигуряване на обществения ред на територията на Община Пирдоп. В тази връзка предложението на кмета Ангел Геров е ОбС-Пирдоп да вземе решение, с което да даде съгласие за безвъзмездно предоставяне на автомобила на Районно управление – град Пирдоп.

Докладната записка за концесиите е във връзка с европейски директиви и регламенти, изискващи определени действия от всяка една българска община. На основа на тези изисквания и съгласно издадено указание, както и за спазване Закона за концесиите, кметът Ангел Геров уведомява, че „за програмен период 2019-2020 г. Община Пирдоп не предвижда възлагане на концесии“, поради което не е необходимо изготвянето на план за тях.

Докладната записка, касаеща поставянето на скулптурна композиция на „емблематичните“ влайкови герои Радка и Ненко около паметника на Тодор Влайков е на база получено писмо на 18.01.2019 г. от Граждански инициативен комитет. Този инициативен комитет се представлява от учителката  Райна Тотева, а в него влизат нейни ученици набор 1964 г.