Мобилна лаборатория по пладне в Пирдоп

Тези дни граждани от Пирдоп ни сигнализираха, че в града е забелязана мобилна лаборатория за измерване на замърсяването на въздуха. На 02.07.2018 г. тя е позиционирана на плочките при Болница Пирдоп по обедно време.

Случайно или не съвсем, на 3-ти юли Община Пирдоп информира за новото инвестиционно предложение на основния замърсител на въздуха в района за изграждане на нов резервен резервоар, който се явява втори резервен резервоар за тази година. Първият беше предложен инвестиционно да бъде изграден през януари, като се твърдеше, че същият няма да се запълва, а е заради сигурността на местното засегнато население. Въпреки това твърдение, фирмата се нуждае от втори „резервен“ резероар, който пак сигурно ще стои празен…

В МБАЛ-Пирдоп има ситуиран стационарен пункт за измерване на замърсяванията на въздуха, данните от който не всеки може да получи. Така и не става ясно къде се показват тези данни и кой следи замърсяванията. Не става ясно и дали местните власти реагират при регистрирани замърсявания на въздуха над определените стойности, или просто някой рестартира системата и данните изчезват като дим от аурубисни комини…

Данните от Мобилната лаборатория едва ли ще бъдат на разположение на местното засегнато население. И едва ли ще стане ясно дали тези от Мобилната лаборатория и тези от пункта в Болницата се различават.

Случайно, или неслучайното съвпадение навежда на мисълта, че отново и отново гражданите няма да получат достъп до информацията за това какъв въздух дишат, каква вода пият и какви ги вършат кметовете и съветниците, които би следвало да защитават интересите на общината, а не техните фирми да работят на територията на предприятието.

И КОЙ раздава пропуските за фирмите в завода? Очакваме отговор от кмета, който има какво да каже по този въпрос…

Г-н Геров, ще проверите ли и ще осветлите ли данните от замерванията на Мобилната лаборатория в Пирдоп. Може и на неработещото през повечето време табло, монтирано на читалищния покрив. Да се видят от всички!