Младежи от различни университети започват стаж в Обогатителния комплекс на Елаците-Мед

На 3 юли официално бе даден старт на 12-ата лятна Стажантска програма на  Елаците-Мед на двете работни площадки на дружеството – Рудодобивен и Обогатителен комплекс, където общо 50 студенти ще усвояват практически умения. 25 от тях, от софийските университети – МГУ „Св. Иван Рилски“, Висше училище по телекомуникации и пощи, УНСС, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ХТМУ, Нов Български Университет и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, бяха посрещнати от ръководството на компанията в Обогатителен комплекс. Те се обучават в специалностите инженерна химия и съвременни материали, геология и геоинформатика, биотехнологии, геопространствени системи и технологии, киберсигурност на високите технологии, обогатяване и рециклиране на суровини, управление на ресурси в производствени системи, икономика,  автомобилна техника и много други.

Инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“, приветства младежите с думите: „Очакваме да приложите наученото в университета в реални условия. Стажантската програма е израз на дългогодишния ни опит в обучението на млади хора. Мога да ви уверя, че ръководството на Елаците-Мед обръща голямо внимание на обучението чрез практика. Най-важното сега е стажът да бъде полезен за вас. Ще се радвам, ако следващата година се върнете отново, а когато завършите висшето си образование, да започнете и работа при нас“ – каза той на студентите.

„За нас е изключително удоволствие да ви подкрепяме в израстването“ – каза г-жа Христова, директор „Човешки ресурси“. „Искрено се радвам, че избраният стаж при нас, ще подплати това, което учите. Хубаво е, че ще придобиете представа как протичат процесите в реална работна среда и дали искате да работите това в бъдеще“, допълни тя. 

В качеството си на ръководител на програмата г-жа  Даниела Горанова от дирекция „Човешки ресурси“ обърна внимание на студентите, че могат да кандидатстват за стипендия в Елаците-Мед. „Призовавам да не пропускате шанса, който ви се дава, и да подадете документи през новата учебна 2023-2024 година. Досега в стажантската програма са участвали над 360 студенти, много от които сега работят в компанията. Не малък процент от тях са се изкачили по стълбицата на успеха и сега са ръководители на звена, началници на цехове, началник смени“ – разказа тя.

Инж. Цветан Дилов, главен експерт „Геотехнически проблеми“, запозна младите хора с естеството на работата. „За да се получи крайния продукт – меден концентрат, трябват много ресурси като гориво, ел. енергия, но най-вече – много енергия от специалистите, за да може всичко това да се случи. Ако някой не си свърши работата по веригата, всичко се разпада. Затова трябва да сте много отговорни“, призова ги той.

Инж. Дилов покани стажантите да участват и във викторина, в която имаше и специална награда за победителя. Младежите се запознаха с мащаба и цялата дейност на компанията с кратък филм, след което се включиха в  производствена обиколка в цеховете „Средно и ситно трошене“ и „Мелнично-флотационен“.

„Впечатлиха ме размерите на машините и оборудването в цеховете. Забележително е колко гладко функционира производственият процес“ – отбеляза Лидия Стойкова от с. Душанци, възпитаник на МГУ „Св. Иван Рилски“, специалност биотехнологии.

Ивана Карапеткова от гр. Златица, която изучава човешки ресурси в УНСС и паралелно с това е в SoftUni, подхожда с големи очаквания към тазгодишния стаж. Тя иска да натрупа опит в сферата на управлението на персонала и да усети реалната работна среда. „Надявам се да се впиша бързо в колектива и да бъда полезна със своите знания, придобити в университета. Направи ми впечатление, че много професии, които са типично мъжки, се изпълняват от дами също толкова професионално“, добавя тя.

Специалистът по машинно инженерство в Пловдивския университет Златозар Георгиев от гр. Златица, който стажува за втора поредна година в цех „Тежка механизация и автотранспорт“, избира Елаците-Мед отново за своя стаж. Той е сигурен, че „предприятието дава много възможности за реализация“ и добавя, че иска да затвърди и надгради вече придобитите знания и умения от миналата година.

За финал, в първия ден от стажантската програма, младежите се отправиха към работните си места заедно със своите наставници.