Магдалена Иванова: Нямам нищо против да дойдат и да ме изведат от кабинета

На състоялата се емблематична сесия в Община Златица, на която група общински съветници поискаха незабавна оставка на Магдалена Иванова, думата бе предоставена и на гражданите да изразят своята позиция за случващото се в общината. Отговор относо поисканата оставка даде и Магдалена Иванова, която заяви, че „няма нищо против да дойдат и да я изведат от кабинета“. Публикуваме изказванията на граждани и отговора на кметицата „едно към едно“.

Стоян Шиеков – вносител на Сигнала за извършени закононарушения при довършване училището в Златица

Стоян Шиеков: Тази декларация малко ми прилича на писмото, което е получил Бенковски от Копривщица, с което е обявено Априлското въстание. Време беше за такава декларация поради създадената ситуация. Сигналите до прокуратурата, образуването на досъдебни производства – не едно и две, които наистина вредят на имиджа на общината пред държавните институции. Как да отпускат пари по проекти и така нататък, когато вече е установено, че тези средства не се изразходват законосъобразно и от училището са откраднали над един милион лева от отпуснати 2 милиона 108 хиляди лева? Сега се оказва, че има проблеми и в депото. Общините Пирдоп и Чавдар отказват да плащат определените такси. С 5-те милиона от ПУДООС, които се дадоха на общината за отвеждане канализационните води в пречиствателна станция – Пирдоп се оказва, че и тя не работи, че водите си отиват въпреки 5-те милиона в Златишката река. И вече не знам още колко преписки и какви злоупотреби са извършвани. Това са въпроси, които разглежда АДФИ и прокуратури, следствия. Установяват и доказват. При тази ситуация наистина в интерес на жителите на община Златица е добре кмета на общината да си подаде сама оставката и да не чака прокуратурата да идва тука и с ДАНС да я извеждат от кабинета.

Магдалена Величкова Иванова – кмет на Община Златица

Магдалена Иванова: Най-накрая и аз получих думата. Благодаря. Значи всяко нещо, което тука сте изписали, трябва да бъде доказано. А г-н Шиеков много добре знае как се доказва, защото всички сигнали, които са изпратени до прокуратурата са изпратени лично от него. Аз нямам нищо против. Ще изчакам решението на прокуратурата и тогава ще взема своето решение. Мисля, че е малко смешно в момента да говорим за това, защото не съм за цялата тази работа. Има си прокуратура. Има си съд. Нека те да решат. Аз нямам нищо против да дойдат и да ме изведат… от кабинета. Ако аз лично съм виновна за нещо.

Не виждам с какво съм накърнила имиджа на общината, след като непрекъснато и постоянно се опитваме да работим за подобряването на имиджа на града. Само един пример вече ще ви дам – само миналата година… на първо място, виждате как се развива живота в града. В нито една друга община не се работи по програмата, националната програма за саниране. Ние вече имаме четири блока санирани. Това ако е накърняване на имиджа, както и да е.

Има много неточни неща, но аз както реших да не отговарям вече във фейсбук, тъй като там нещата са преднамерени, ще изчакам г-н Шиеков като подаде поредния сигнал, да си отговорим както трябва.

Относно депото, което казахте, ние на комисиите доста го дебатирахме, в доста приятелски тон със съветниците. Не знам кой изнася тази информация и плод на чия фантазия са, но общините са подписали договор. Община Чавдар, между другото, подписа първа договор с Община Златица. Наистина миналата седмица вече се изясни, тъй като се уточниха нещата. Проблемът там е, че всяка една община се облага с голяма сума за отчисления. И това нещо ви го обясних още от предната сесия с отчет на план-сметка по чистота и ви предложих план-сметка. Както знаете не е извършвано, защото бяхме поели стартирането на депото изцяло от бюджета на Община Златица. Тези неща са възстановими. Имаме договор. И не мисля напразно да си говорим.

Изненадвам се, между другото, с връчването на 7-те общински съветника, тъй като с проблема с Кооперацията са запознати. Ваша беше инициативата за извънредни сесии. Казахте, че ме подкрепяте. Сега разбирам съвсем различно нещо. Но, аз ще ви бъда благодарна, ако ми кажете пък кой ще седне на моя стол, защото все пак има някаква приемственост? Явно сте го избрали вече, за което благодаря. Но днес няма да си подам оставка.

(следва)