Златишкия полски пазач, обвинен от жителка в кражба на бали

На провелото се извънредно заседание на ОбС-Златица в кметство Църквище присъства и назначения от Магдалена Иванова за полски пазач към Община Златица Иван Стайков. Към него се обърна видимо ядосана жителка на село Църквище с думите:

„Ти, айдук – какво правиш тук”, след което разясни на присъстващите граждани, общински съветници и представители на ОбА-Златица как лицето Иван Стайков и е откраднало 112 бали сено, заедно с дарака и вилата.

На сесията присъства и кметицата Иванова, която обаче, не взе отношение по твърденията на жителката срещу назначения от нея Иван Стайков с основни задължения да опазва имуществото на гражданите от община Златица, в това число сено, бали, полски имоти и т.н.

Очакваме г-жа Иванова да уведоми ОбС-Златица и златишките жители за предприетите от нея действия във връзка с изнесената информация на сесията, провела се в село Църквище.

Доколко е редно да се държи на работа човек, за който има съмнения, че извършва престъпления, може да отговори само онази, която го е назначила и е преценила, че същия отговаря на изискванията за заеманата длъжност. И то общинска. Явно в община Златица разчитат на капацитет. Административен и не само.