ГС „Хармония“ отчете дейността си за 2017 г.

ГС „Хармония“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза и е регистрирано в Централния регистър при Министерството на правосъдието. През 2017 г. „Хармония“ е участвало по изпълнение на проекти и планове за управление на речните басейни и защитените зони, по проекти за Достъп до информация за околна среда и обществено здраве.

Проведени са граждански мониторинг по вредни влияния от производството на металургичен комбинат „Аурубис“, „Асарел Медет“, „Елаците Мед“ в Средногорието; граждански мониторинг по вредни влияния от незаконно насипване на строителни отпадъци в частни земеделски имоти по европроекти; липса на контрол върху стари мини и кариери Лакатник и Искрец; вредни влияния от строежи и ремонти на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) – АМ Струма, АМ Марица, АМ Тракия, ревизия на течове и инфилтрати от стари мини и незаконни депа за отпадъци в Стрелча, Копривщица и Панагюрско; инспекция на депо за отпадъци на пречиствателна станция „Бистрица“; граждански мониторинг върху проектиране и изграждане на трети метродиаметър София; удължаване на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй; газификация на Златица, Пирдоп, фирма „Аурубис“; завод за изгаряне на отпадъци София; Програма за отпадъци в София и други.

Изработени са и предоставени за участие в обсъждания, работни групи на държавни, общински органи, НПО и бизнес организации – презентации, научни съобщения, анализи, становища.

Провеждани са кампании по набиране и прием на нови членове и доброволци, както и кампания за номиниране на НПО представители в консултативни съвети и мониторингови комитети, и работни групи.

Източник: ГС „Хармония“

Отчет Хармония 2017