В Мирково ще обсъждат Бюджет 2020 на 14-ти януари

Община Мирково е публикувала покана, с която приканва жителите да присъстват на публичното обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2020 г. Обсъждането ще се състои на 14.01.2020 г. от 11.00 ч. в Конферентна зала № 1 на Общинска администрация. Материалите за публичното обсъждане са достъпни на официалния уеб-сайт на Община Мирково: http://www.mirkovo.bg/news/800-pokana-publichno-obsazhdane-byudzhet-2020

Предварителните разчети на Бюджет 2020 в Община Мирково показват, че в общината се очаква да бъдат получени от имуществени данъци и неданъчни приходи 149 500,00 лв. Сумата от концесии, които по предварителен годишен план следва да получи Община Мирково е в размер на 2 129 120,00 лева. Общо неданъчните приходи, които се предполага, че ще постъпят са в размер на 2 958 914,00 лв.