В Копривщица се провеждат проверки на сечите. Очакват ли се проверки и в останалите средногорски общини?

Днес, 23.09.2021 г., служители на Изпълнителната агенция по горите провеждат проверка на дейността на горските територии в района на град Копривщица. Всеки гражданин, който е изявил желание, може да се включи в проверката. Гражданите коментират мероприятието на ИАГ в социалните мрежи и качват снимков материал:

Снимка: Alex Dountchev

Алгара Антония: Чудесна новина! Крайно време беше да се започне с проверки по горите ни!
Alex Dountchev: Днес ще се проведе проверка на сечите в публичните гори по Бяла река над гр. Копривщица, като проверката е отворена за обществено участие.
Petya NikovaТо не е само по Бяла река. Към Петровден е ужасяващо. Нагоре по пътя за гарата, по Петрешка, също.
Даниела ПетроваТрябва да бъдат внезапни тези проверки!

Снимка: Alex Dountchev

Жителите на Средногорието очакват подобни проверки да бъдат извършени и в другите населени места. Зачестяват призивите на гражданите за по-строг контрол заради множеството нерегламентирани сечи, които не се наблюдават от местните горски стопанства. Особено чувствителни са гражданите на Община Златица – от селата Карлиево и Църквище, където са констатирани и множество нарушения, а ръководството на общинското звено „Гора“ не предприема никакви мерки за опазване на горското богатство на общината. Отдават се обекти, които имат дори културно-историческа значимост, без да се съобразят, че по този начин застрашават опазването на обектите.

Снимка: Alex Dountchev

В същото време местни дърводобиващи фирми правят горски пътища на места, където такива не са съществували, влизат с тежки машини в гората и спомагат за образуването на свлачища и срутища. Подобен случай, за който от златишкото горско не са предприели никакви мерки и днес застрашава автомобилите, преминаващи по пътя от Златица до Панагюрище през Средна гора.