В ДЕНЯ НА ВОДАТА ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ОТКРИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

На 22 март 2018 г. на територията на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД беше открита модулна пречиствателна станция за битово-фекални води.

Новото съоръжение добавя още една стъпка в отговорното отношение на компаниятакъм околната среда.
Избрана неслучайно, датата на откриването съвпада с 25-тото отбелязване на Световния ден на водата. Ученици от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ откриха церемонията и привлякоха вниманието на гостите към факта, че вече четвърт век на тази дата светът изразява своята загриженост към опазването на водата – този безценен жизнен ресурс.
Модулната пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води е предназначена за високоефективно третиране на водите до качество, с което те да бъдат отвеждани в околната среда. Проектният й капацитет е съобразен с броя на работещите на територията на Дружеството.
„Благодарение на екипната работа и съвместните усилия на колеги от различни отдели, подкрепата на Община Челопеч, РИОСВ София и Басейнова дирекция, днес откриваме съоръжение, което, макар да не е свързано с основната производствена дейност, има съществено значение за околната среда и здравето на хората“ отбеляза Елисавета Вълова – мениджър Опазване на околната среда.
Съоръжението е от съществена значимост за околната среда и за здравето на хората. Изграждането на такъв тип обекти е в унисон с целите и мерките, заложени на европейско, национално и регионално ниво, както и в плановете за управление и съхранение на водните ресурси. Въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция е още един елемент от грижата на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ за подобряване качеството на околната среда. Работата на съоръжението допринася за качеството на водите не само на територията на община Челопеч, но и далеч извън региона. Доброто качество на водите влияе благоприятно върху водните екосистеми, биоразнообразието и здравето на хората.
Технологичната схема на пречистване включва механично и биологично стъпало. В случай на необходимост от обеззаразяване на отпадъчната вода може да се включи и превантивно химично стъпало.
Първото стъпало при механичното пречистване е за отстраняване на грубо дисперсните и минерални вещества. От биологичното – същинско пречистване, чрез последователно анаеробно и аеробно стъпало се отстраняват основните видове замърсители: органични въглеродни и органични, неорганични съединения на азота и фосфора. В жизнената си дейност специфични микроорганизми използват тези съединения като източник на енергия и ги отстраняват от отпадъчната вода, във вид на безвредни неорганични съединения – въглероден диоксид, вода, азот и излишна утайка. При този, имитиращ природните екосистеми, процес водите се очистват от замърсителите в тях с цел минимално негативно въздействие при връщането им в природната среда.

„Откриването на пречиствателната станция на Дънди Прешъс Металс Челопеч е пример за общината“ – каза кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков.
Изпълнителният директор на Дънди Прешъс Металс Челопеч, д-р инж. Илия Гърков, отбеляза, че в този ден водата е под формата на сняг. Той благодари на служителите и на гостите, уважили събитието.

След откриването на пречиствателната станция, в основното училище в Челопеч се проведе открит урок по анализиране на води, като специалисти от отдел Опазване на околната среда на фирмата участваха в отбелязването на Световния ден на водата заедно с челопешките ученици.
Живко Василев, Специалист „Управление на отпадъците и възстановяване на околната среда“ представи механизмите на природата, които по естествен начин поддържат баланса на водните екосистеми, както и влиянието на дейността на човека върху този баланс. След кратка дискусия за мониторинга, ролята на специалистите по опазване на околната среда, Павлина Йорданова, техник “Опазване на околната среда” демонстрира изследване на водни проби от яз. Качулка и вода от водопровода за нива на pH, електропроводимост и наличие на кислород. Заедно с учениците еколозите направиха анализ на качествата на водите.
В същият ден се състоя и регулярната среща с медии, която се провежда по инициатива на ДПМ.