VII-ми МФФ „Златен прах“ – Челопеч!

Няма налично описание на снимката.