В Мирково започва дезинфекция на откритите пространства

Община Мирково съобщава на своите граждани, че с цел намаляване разпространението на новия коронавирус Covid-19 от 23.03.2020 г. (понеделник) започва дезинфекция на откритите пространства за обществено ползване във всички населени места на общината, както следва: пешеходни зони, пространства около търговските обекти, спирките, аптеката, здравните служби, пощата, кметствата и т.н.

„Призоваваме всички граждани за съпричастност и отговорност, за да се справим заедно с опасността и трудностите, пред които сме избравени“.

Информация: Община Мирково

Разпоредби на МЗ за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината

1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1.1 и т. 1.2. Цялата публикация „Разпоредби на МЗ за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината“

Още по-строги мерки въведе министър Ананиев

Със Заповед № РД-01-139 / 19.03.2020 г. министъра на здравеопазването  Кирил Ананиев изменя Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., като се създава т. 1 а:

„1а. ВСИЧКИ физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които НЕ Е ЗАБРАНЕНО извършването на дейност по т. 1, ДА ОРГАНИЗИРАТ дейността си по начин, който НЕ ДОПУСКА събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като УКАЗВАТ необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.
2. Точка 9 се отменя.“ Цялата публикация „Още по-строги мерки въведе министър Ананиев“

В Челопеч поставиха дезинфектанти

В Община Челопеч на много места са поставени дезинфектанти, които гражданите да използват съобразно препоръките във връзка с опасността от заразяване с Covid-19. Това е поредната мярка, предприета от Община Челопеч за ограничаване разпространението на коронавируса.

От общината призовават гражданите стриктно да спазват препоръките, да не се събират повече от двама души на едно място, да спазват дистанция от поне 1 метър, често да проветряват домовете си, да пазят своето здраве и това на близките си.

Бъдете отговорни! Останете си вкъщи!

Младежи от Челопеч доброволно ще помагат на нуждаещи се, за да се ограничи разпространението на Covid-19

Във връзка ограничаване разпространението на коронавирус и обявеното извънредно положение в страната, „Младежка инициативна организация – Челопеч“ е сформирала и оборудвала с предпазни средства работна група, която приема заявки, доставя до домовете и отчита с касова бележка покупки за възрастни хора и хора с хронични заболявания от село Челопеч, които са най-застрашени от заразата. Цялата публикация „Младежи от Челопеч доброволно ще помагат на нуждаещи се, за да се ограничи разпространението на Covid-19“

На интернет-страницата на МБАЛ-Пирдоп актуална информация относно мерките и разпространението на Covid-19 в Средногорието НЯМА!

Вчера местна медия обяви, че от интернет-страницата на МБАЛ-Пирдоп жителите на Средногорието ще могат да се информират за развитието и мерките, които се прилагат срещу разпространението на Covid-19 в средногорските общини. До този момент такава „обобщена“ информация на сайта на пирдопската болница все още няма въпреки уверенията, които получихме от представител на местната медия, пуснала новината – „от днес (17.03.2020 г. – бел. ред) в следобедните часове на сайта на МБАЛ ще излиза обобщена информация от кризисните щабове в Средногорието“. Информация не е публикувана не само в следобедните часове на 17.03.2020 г., но и до обяд на 18.03.2020 г.

От ръководството на МБАЛ-Пирдоп разясняват, че нямат такива ангажименти и не би следвало те да отговарят за информираността на гражданите относно предприеманите от кризисните щабове мерки по общини. Функциите на лечебното заведение в тази ситуация са съвсем други. И до този момент МБАЛ-Пирдоп не е уведомявана официално, че трябва да поддържа подобна информация на своя интернет-сайт. Представител на лечебното заведение не е присъствал на  т. нар. „работна среща“ на кметовете от района, които са и председатели на кризисните щабове. Цялата публикация „На интернет-страницата на МБАЛ-Пирдоп актуална информация относно мерките и разпространението на Covid-19 в Средногорието НЯМА!“

Превантивни мерки на „Аурубис България“ АД

Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение, „Аурубис България“ АД създаде Вътрешен оперативен щаб от ръководители в компанията, който определя, изменя своевременно, съгласува и координира предприетите превантивни мерки в зависимост от развитието на ситуацията, законовите промени и институционалните разпоредби. Оперативният щаб е в състав: Тим Курт – Изпълнителен директор, Димо Кирилов – Производство, Николай Неделчев – Технически дейности, Ивайло Вътев – Финанси, Анелия Димова – Човешки ресурси, Ирена Радева – Сигурност и управление на риска, Евелин Русинов – ЗБУТ, д-р Жанета Рачева – Здравна служба, Ивайло Георгиев – Връзки с институциите. Цялата публикация „Превантивни мерки на „Аурубис България“ АД“