Цветанка Йотина е сред делегатите в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа за мандат 2021-2026 г.

Министерският съвет одобри кандидатите на Република България за представители и заместник-представители в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандата 2021-2026 г.
Република България ще продължи да бъде представлявана от 12 делегати в състава на Камарата на местните власти към Конгреса.
Одобрени са кандидатурите на 6-ма представители и 6-ма заместник-представители, които са предложени от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

Цялата публикация „Цветанка Йотина е сред делегатите в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа за мандат 2021-2026 г.“

Цветанка Йотина и Алекси Кесяков застават начело на „Регионално сдружение на общини Средногорие“

На проведеното днес, 20.11.2020 г., Извънредно Общо събрание на НПО „Регионално сдружение на общини Средногорие“ за председател на Сдружението е избрана Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково, за зам.-председател инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч. Домакин на събранието е Община Чавдар. То е свикано на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 22, ал. 2, т. 2 от Устава на Сдружението.

Цялата публикация „Цветанка Йотина и Алекси Кесяков застават начело на „Регионално сдружение на общини Средногорие““

Община Мирково и Група ГЕОТЕХМИН ще реализират съвместно социално значими проекти

Четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН и Община Мирково подписаха споразумение за реализация на социално значими проекти. Подкрепата е в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“

На официална церемония на 18 ноември в Община Мирково беше подписано рамково споразумение с четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН за реализиране и подкрепа на важни за местното население проекти. Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД осигуряват финансиране и подпомагане на проектите по Благотворителна програма „Българските добродетели“, създадена през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД.

Цялата публикация „Община Мирково и Група ГЕОТЕХМИН ще реализират съвместно социално значими проекти“

Цветанка Йотина е Кмет на годината 2020 в категория „Инвестиции в образователната структура“

Приключи гласуването на „Кмет на годината 2020“. В тазгодишното гласуване са участвали 651 324 граждани, дали своя вот за градоначалниците в различните категории. За „Кмет на годината 2020“ в категория „Инвестиции в образователната структура“, малка община, призът печели Цветанка Йотина – кмет на Община Мирково! Поздравления за признанието и високата оценка!

Цялата публикация „Цветанка Йотина е Кмет на годината 2020 в категория „Инвестиции в образователната структура““

Община Мирково ще реализира проект за ремонт и оборудване на ОУ „Георги Бенковски“

На 14.05.2020 г. г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014-2020 г., по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 за ремонт и оборудване на ОУ „Георги Бенковски“ – село Мирково на 90 270,00 лв. без ДДС. Цялата публикация „Община Мирково ще реализира проект за ремонт и оборудване на ОУ „Георги Бенковски““

1500 лв. дари Цветанка Йотина на МБАЛ-Пирдоп

В световният ден на Здравето лично дарение на МБАЛ-Пирдоп направи кмета на Община Мирково Цветанка Йотина. Г-жа Йотина предостави на пирдопската болница 1500,00 лв., които да бъдат използвани целево за закупуване на инфузионна помпа. Като жест на признателност към труда на всички работещи в здравното заведение, г-жа Йотина поднесе сто букета на всеки един човек, ангажиран в благородната мисия да спасява човешки живот.  Цялата публикация „1500 лв. дари Цветанка Йотина на МБАЛ-Пирдоп“

В Мирково връчиха наградите от конкурса на „Елаците Мед“ и „Геотехмин“, посветен на рудодобива

На 21.02.2020 г. в спортен комплекс „Мирково“, с. Мирково се проведе церемонията по награждаването на лауреатите от петия регионален конкурс „Магията на производството. Рудодобивът – познание и бъдеще“ – 2019 г., организиран от „Елаците Мед“ АД и Геотехмин.

Конкурсът е част от корпоративната социална отговорност и  инициативите на двете дружества, посветени на значимите годишнини, отбелязани през 2019 г. – 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на Елаците-Мед към Група ГЕОТЕХМИН.   Цялата публикация „В Мирково връчиха наградите от конкурса на „Елаците Мед“ и „Геотехмин“, посветен на рудодобива“

Община Мирково с дарение от Цоло Вутов

Проф. дтн инж. Цоло Вутов дари кола за социални нужди на Община Мирково. Дарението ще се използва за доставка на храна по домовете от Домашен социален патронаж „Мирково“.
На специално събитие, проведено на 27.05.2019 г. /понеделник/ в гр. София, проф. Вутов връчи символичен плакет за направеното дарение на г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково. В отговор г-жа Йотина изрази своята благодарност, като предостави благодарствено писмо, подпечатено със златния печат на Община Мирково в знак на изключително уважение. Цялата публикация „Община Мирково с дарение от Цоло Вутов“

На събор в Мирково

Цветанка Йотина:
„Искам аз на всички вас да дам китка обич, вързана със уважение,
а на спомените с вас – цял венец от преклонение!“…

Мирково оживя в своята пъстра премяна! И засия на връх традиционният общински събор, който се проведе вчера – на 4-ти май в местността Бърдо. Официалното откриване на празника бе дадено от кмета на Община Мирково Цветанка Йотина, която подари на жителите на общината и на многобройните гости свое стихотворение, – сътворено с обич и признателност към всички. В своето слово г-жа Йотина каза още: Цялата публикация „На събор в Мирково“

Община Мирково с награда от Фондация „Годишни награди за пътна безопасност“

За осма поредна година Фондация „Годишни награди за пътна безопасност“ отличи най-добрите инициативи в областта на пътната безопасност, добрите практики, повишаване културата на пътя и предотвратяване на пътно-транспортните произшествия.

На официална церемония, организирана от фондацията бяха раздадени награди на отличили се общини в различни категории. Община Мирково бе отличена в категория: „Инициативи за пътна безопасност от държавни институции и местни администрации“. Цялата публикация „Община Мирково с награда от Фондация „Годишни награди за пътна безопасност““