ФСМП-Пирдоп с благодарствен адрес до инж. Илия Гърков и колектива на ДПМ-Челопеч

Уважаеми г-н Гърков, скъпи приятели!
В навечерието на най-светлите християнски празници, от името на всички лекари, медицински специалисти и служители във Филиал за Спешна медицинска помощ – Пирдоп, искаме да Ви благодарим за огромната подкрепа, която ни оказвате – материална и емоционална!

Цялата публикация „ФСМП-Пирдоп с благодарствен адрес до инж. Илия Гърков и колектива на ДПМ-Челопеч“

Нова линейка за Спешната помощ в Пирдоп от Министерството на здравеопазването

С Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-4-001-0001-С01, проект №BG16RFOP001-4-001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешната медицинска помощ“ Филиалът за спешна медицинска помощ – Пирдоп получи от Министерството на здравеопазването нов медицински автомобил Пежо Боксер, оборудван с необходимата медицинска апаратура за спешни случаи.

Цялата публикация „Нова линейка за Спешната помощ в Пирдоп от Министерството на здравеопазването“

ФСМП-Пирдоп благодари на механа „Върбите“ и „Химгард и сие“ ООД за помощта и протегнатата приятелска ръка

От името на колектива на Филиала за спешна медицинска помощ – Пирдоп Цветелина Самарджиева изказва сърдечни благодарности във Facebook на механа“Върбите“ за вкусната и топла храна и на ХИМГАРД И СИЕ ООД за дарените дезинфектанти и ЛПС: „От сърце Ви благодарим за помощта, която ни оказвате. Винаги е добре да знаем, че към нас има протегната приятелска ръка, която ще ни подкрепи, ще ни окуражи с добра дума и ще ни внуши самочувствие, че не сме сами в тази трудна ситуация. Вашият жест ни дава надежда, че в нашата страна има хора с щедри сърца. Бъдете здрави, все така добронамерени и успешни“.