Медийни условия Избори 02 октомври 2022 г.

Условия, ред и цени за предизборно отразяване  предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 02 октомври 2022 г. в списание „Средногорски БАГРИ“

Цялата публикация „Медийни условия Избори 02 октомври 2022 г.“