В Чавдар 40 души ще получават топъл обяд до 30.09.2025 г.

На 25.11.2022 г. кметът на община Чавдар г-н Григор Даулов подписа договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд +, за проект „Топъл обяд в община Чавдар“.

Цялата публикация „В Чавдар 40 души ще получават топъл обяд до 30.09.2025 г.“

Преустановиха раздаването на „Топъл обяд“ в Мирково

Считано от 17.03. до 31.03.2021 г. (включително) се преустановява дейността на Домашен социален патронаж – Мирково и предоставянето на топъл обяд в условията на пандемия Covid-19 по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Това гласи Заповед № 55 / 17.03.2021 г. на Велко Лисев – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Мирково. След затварянето е извършена дезинфекция на сградата.

„Топъл обяд“ ще предоставя и Община Чавдар

На 09.02.2021 г. кметът на община Чавдар Григор Даулов подписа договор за изпълнение на проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Чавдар“. Проектът е на стойност 9 863,37 лв. и се финансира от Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014–2020 г. чрез Агенция за социално подпомагане.

Цялата публикация „„Топъл обяд“ ще предоставя и Община Чавдар“

И Община Челопеч ще предоставя топъл обяд

Община Челопеч е одобрена в процедурата за набиране на проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020 г. ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ с управляващ орган – Агенция за социално подпомагане!

Цялата публикация „И Община Челопеч ще предоставя топъл обяд“

Община Антон с нов автомобил за доставяне на храна до домовете на нуждаещи се

Община Антон официално съобщи, че от днес – Атанасовден, ще доставя храната до домовете на потребителите с нова кола, която отговаря на всички изисквания според предназначението си. С молба за проява на търпение към антончани се обръща кметът Андрей Симов: „Моля, за Вашето търпение, при евентуално забавяне. Топлият обяд ще се доставя от един шофьор и две служителки на Домашен социален патронаж, които ще се опитам да спазят графика, без да има промяна в раздаването на храната„.

Удължен е срокът за предоставяне на топъл обяд в Чавдар – до 24.07.2020 г.

На 12.06.2020 г. е подписано допълнително споразумение към договора по проект „Предоставяне на топъл обяд у дома за уязвими лица в община Чавдар в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, изпълняван от общината. С него стойността на проекта се увеличи до сумата от 6 896,20 лв., а срокът за предоставяне на услугите бе удължен до 24.07.2020 г. В рамките на проекта, финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, се доставя топъл обяд за 41 лица, които имат възможност и за допълнителна подкрепа за закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост с техни собствени средства.

„Топъл обяд у дома“ ще предоставят в Община Чавдар

На 28.04.2020 г. кметът на община Чавдар Григор Даулов подписа договор за изпълнение на проект „Предоставяне на топъл обяд у дома за уязвими лица в община Чавдар в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектът е на стойност 3 923,70 лв. и се финансира от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ Цялата публикация „„Топъл обяд у дома“ ще предоставят в Община Чавдар“

Топъл обяд ще се предоставя по домовете на нуждаещи се до 19 юни 2020 г.

Програмата за предоставяне на топъл обяд за нуждаещи се ще бъде удължена до 19 юни 2020 г. За целта на Агенцията за социално подпомагане бяха отпуснати 5,1 млн. лв. от държавния бюджет, като разчетите са средствата да покрият нуждите на около 50 000 души. От утре до 21 април 2020 г. общини и райони на общини ще могат да кандидатстват за финансиране, като ще трябва да направят подбор на потребителите на услугата. Цялата публикация „Топъл обяд ще се предоставя по домовете на нуждаещи се до 19 юни 2020 г.“