Община Златица предупреждава, че на 1-ви октомври ще тества локалните системи за оповестяване

Общинска администрация Златица, с цел недопускане паника сред населението, както и в изпълнение на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност за извършване на годишна профилактика на оповестителните системи на територията на Община Златица,  уведомява всички жители на гр. Златица, с. Църквище, с. Карлиево и с. Петрич, че НА 01.10.2020 г. ОТ 11,00 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕНИРОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ЗА ТЕСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ, ЧРЕЗ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА СИРЕННИТЕ СИСТЕМИ И АКУСТИЧНИ СИГНАЛИ.

Източник: Община Златица