В Челопеч освободиха родителите от таксите за детска градина и ясла

Във връзка с въведеното положение, след внесено за разглеждане от ОбС-Челопеч предложение от инж. Алекси Кесяков, съветниците взеха решение за отмяна на дължимите такси за детска градина и детска ясла към ДГ „Ханс Кр. Андерсен“, считано от 01.04.2020 г. Цялата публикация „В Челопеч освободиха родителите от таксите за детска градина и ясла“

НАП организира работна среща

За 28.02.2019 г. от 10.30 ч. в читалище „Напредък 1869“ – гр. Пирдоп е обявена работна среща на служители от ТД на НАП с данъкоплатци, счетоводители, земеделски стопани и други заинтересовани лица за запознаване с важните промени в данъчното и осигурително законодателство за 2019 г. и с промените при деклариране и плащане на данъци, както и за ползване на отстъпки.

На срещата гражданите ще могат да зададат своите въпроси към представителите на приходната администрация.

Инициатива за разделно сметосъбиране в Пирдоп

снимка: Община Пирдоп

Община Пирдоп стартира проект, чиято цел е приучаване на жителите на общината на разделно сметосъбиране. Общинската администрация също ще събира разделно отпадъците, като ръководството и служителите в администрацията вярват, че проектът ще бъде реализиран успешно.

Пилотният проект, който изпълнява Община Пирдоп е под надслов „От врата на врата“, като същия стартира от днес – 01.02.2018 г. и е по инициатива на кмета Ангел Геров. Чрез разделното събиране на отпадъци би следвало да се намали тяхното количество и да се премине към ефективното им използване като ресурси.

Първите стъпки към реализирането на проекта са предприети с лятна кампания през 2017 г., като Ангел Геров организира редица срещи с гражданите по райони, за да се обсъдят заедно проблемите, свързани със сметосъбирането. Цялата публикация „Инициатива за разделно сметосъбиране в Пирдоп“