Свети Стефан – първият мъченик на вярата

Ой, Коледо, мой Коледо! Отминаха светите дни, посветени на Рождество и Коледа! Млада Бога се роди! Коледарите посетиха домовете ни с песни и коледарски наричания… И ето, неусетно дойде 27-ми декември – денят, в който отбелязваме Свети Стефан. На третият ден след Рождество.

От времето на Апостол Павел насам всички наричат Св. Стефан пръв мъченик (първомъченик), защото е първият мъченик за християнската вяра. Той е и първи служител  (архидякон) във формиращата се Йерусалимска църковна община. В нея са влизали хора от всички среди, като богатите предоставяли имотите си за подпомагане на общината, а св. Стефан посочвал дейност и призваниена отделните й членове. Хора от различни страни и народи получавали храна. Цялата публикация „Свети Стефан – първият мъченик на вярата“